“Geloof is ook een kracht ten goede”

Beatrice de Graaf over terrorismebestrijding

in Christelijk Nieuws

Afgelopen vrijdag zat Beatrice de Graaf aan tafel bij De Wereld Draait Door. Er werd teruggekeken op de zomer, die door terrorisme werd beheerst, en De Graaf gaf een reactie op de huidige stand van zaken rondom terrorisme.

Na de aanslagen van afgelopen zomer in onder andere Nice, Bagdad en Orlando noemde TIME het ‘The summer of fear’. Toch is de IS langzaam maar zeker terrein aan het verliezen. Het kalifaat wordt kleiner, IS wordt teruggedrongen en steden worden heroverd. Bovendien is het brein achter veel van de aanslagen, Al-Adnani, eind augustus gedood. Dit is een groot verlies voor IS. Adnani was een zeer charismatisch en welbespraakt figuur, die een imago had van onoverwinnelijkheid. Hij was van cruciaal belang in het motiveren en inspireren van nieuwe rekruten.

'Break the Cross'
Al deze ontwikkelingen zorgen er volgens Beatrice de Graaf voor dat de IS een nieuwe strategie gaat hanteren. In El Dabiq, een glossy die online door IS wordt gepubliceerd, is van alles te lezen over wat hen drijft. Het laatste nummer hiervan had als thema ‘Break the Cross'. Hierin staan allerlei bijbelstudies en uitleg waarom christenen niet deugen. In het issue claimt IS dat “we onze geloofsijver en geloofsoorlog zullen uitbreiden”. De belangrijkste reden waarom IS het Westen aanvalt en haat, is “omdat jullie ongelovigen zijn en verklaren dat Allah een zoon heeft, Jezus.”. De Graaf zegt hierover in DWDD “De IS gooit iedereen in het Westen op een grote hoop. In hun ogen zijn wij allemaal christelijk en is het een religieuze oorlog. Daar moeten wij niet in meegaan. Het is te simplistisch om er een oorlog tussen religies van te maken.”  

Houvast
De Graaf laat vervolgens een fragment van Angela Merkel zien, waarin ze even heel persoonlijk wordt. “Wij hebben ook de vrijheid om voor ons eigen geloof uit te komen, te laten merken dat we christen zijn. Zo kunnen we in dialoog gaan met moslims,” aldus Merkel. De Graaf geeft aan dat er een groot deel van de bevolking nog kerkelijk is, ook in Nederland. “En zij voelen zich door zulke berichten enorm gesterkt en aangesproken. Geloof is niet altijd alleen een kracht ten kwade, terroristen proberen het daar vaak voor te misbruiken. In veel landen waar vervolging plaatsvindt, is geloof ook juist een kracht ten goede. Heel veel mensen putten houvast en troost uit het geloof.”  

Tip voor de redactie?

Of heb je een foutje gezien? Mail ons