Binnen drie dagen een nieuwe brommobiel

‘Gelukkiger van Geven’ helpt

in Christelijk Nieuws

Internet is een nieuw initiatief rijker: “gelukkiger van geven”. Jan Wolsheimer, voorganger van CAMA Parousia Woerden Woerden, startte een nieuwe crowdfundingssite waarop maandelijks voor een speciaal project geld ingezameld wordt.

Jan Wolsheimer draagt mensen die het in de maatschappij minder goed hebben een warm hart toe. Geïnspireerd door de woorden van Jezus dat het beter is te geven dan te ontvangen, zette hij een internetsite op die mensen oproept om voor bepaalde projecten geld te doneren. Mensen die het anders minder goed zouden redden, worden met een eenmalige actie concreet geholpen.

Eerste project
De eerste actie die Jan via zijn site gelukkigervangeven.nl startte, was voor Leendert uit Zoetermeer. Door een chronische ziekte is het nodig dat hij welke drie weken een dag aan het infuus moet. Ook heeft hij te kampen met slijtage aan zijn wervels, nek en onderrug. Om zich te vervoeren maakte hij tot voor kort gebruik van een scooter. Zijn dokter raadde hem dit vanwege zijn gezondheid af. Een brommobiel zou voor hem een uitkomst zijn. Omdat Leendert niet over de mogelijkheden beschikt om een brommobiel aan te schaffen, zette Jan zich met zijn site voor Leendert in, en met succes. Binnen drie dagen was het benodigde bedrag binnen. Via “Gelukkiger van Geven” zal de besteding van het ingezamelde geld worden verantwoord.

Bijval
Het initiatief van Jan om met deze site te beginnen, kon al snel op sympathie en support rekenen. Het Nederlands Dagblad zegde publicitaire steun toe en besteedde zowel in de krant als op hun internetsite aandacht voor het project. De kosten voor de bouw en de hosting van de website wordt door een aantal bedrijven gesponsord. Een ondernemer die dit initiatief een warm hart toedraagt, heeft aangegeven te willen helpen met het verkrijgen van de ANBI status voor dit initiatief, waardoor giften in de toekomst fiscaal aftrekbaar worden.

Volgende project
Nu de brommobiel voor Leendert aangekocht kan worden, ligt er nog geen volgend project klaar dat met zijn hulp gerealiseerd kan worden. In oktober wil hij een nieuwe hulpvraag voor het voetlicht brengen. Via zijn website kunnen suggesties bij hem ingediend worden.  

Tip voor de redactie?

Of heb je een foutje gezien? Mail ons