Wetenschap ondersteunt religie steeds meer

Geloof en wetenschap sluiten elkaar niet uit

‘De laatste tijd lijkt het wel of wetenschappers zich er alleen maar aan wijden het geloof af te kraken. Dan weer zouden bijna-doodervaringen nep zijn, dan weer stammen we af van de apen… Wordt religie weggevaagd?’ Een reactie van Reinier Sonneveld op deze vraag van een lezer van EO Geloven.

Wetenschap zoekt verklaringen voor wat we waarnemen: hoe werkt iets, waar komt iets vandaan? Religie doet veel meer, maar levert soms ook dergelijke verklaringen. En soms overlappen die elkaar, maar ze hoeven elkaar niet te bijten.

Vergelijk het met dit voorvalletje. Katinka komt met de fiets op school. De natuurkundedocent kan dat heel mechanisch verklaren als spieren die de trappers wegduwden en zo actie-reactie leverden, enzovoorts. Alle andere docenten (en uiteraard ook die natuurkundedocent) zullen eerder iets zeggen als: Katinka zelf fietste. Twee prima verklaringen, een mechanische en een persoonlijke, die overlappen maar niet bijten: ze zijn gewoon allebei waar.

"Het is gewoon allebei"

Zo denk ik ook over alle mogelijke verklaringen van de wetenschap: die laten de mechanische kant van de wereld zien, maar sluiten de persoonlijke kant niet uit. Wij mensen, eventuele geesten of engelen, en God, kunnen nog steeds via die natuurwetten werken. Het is gewoon allebei. Zoals Katinka ook gebruik maakt van de natuurwetten om te fietsen en daarin allerlei persoonlijke keuzes en ingrepen doet. De natuurwetten dwingen die fiets niet naar school te komen: Katinka heeft veel vrijheid te kiezen waar ze naartoe wil.

Zo denk ik ook dat God allerlei natuurlijke processen bijstuurt. We hebben een ‘mechanische’ verklaring voor bijna-doodervaringen (het kan bijvoorbeeld zuurstoftekort zijn) en dat zegt niet dat álle bijna-doodervaringen zo verlopen of dat God niet bijvoorbeeld via zuurstoftekort iets kan vertellen. We hebben ook een ‘mechanische’ verklaring voor het leven: de evolutietheorie. Prachtig gevonden en zeer overtuigend. En God kan natuurlijk prima via de evolutie werken en bijvoorbeeld bepaalde ontwikkelingslijnen bijsturen. Enigszins zoals Katinka haar fiets bijstuurt. Daar veranderen de natuurwetten niet van en dat zal niet opvallen bij algemene experimenten, maar het gebeurt wel.

"Ik heb de wetenschap én religie"

Niet dat ik hard bewijs heb dat het zo gegaan is, maar zoiets kan wel prima en het biedt me ook meer ruimte: als gelovige heb ik meer manieren om iets te verklaren dan een wetenschapper. Ik heb de wetenschap én religie.

De laatste decennia versterken die twee elkaar vooral. Er zijn bijvoorbeeld diverse onderzoeken die laten zien dat gelovigen gelukkiger zijn dan niet-gelovigen. Ook wordt regelmatig duidelijk dat gelovigen relatief veel bijdragen aan de maatschappij, via bijvoorbeeld vrijwilligerswerk en giften. De tien, elf dimensies in de snaartheorie bieden me een denkrichting voor hoe wonderen zouden kunnen werken.

Het beste voorbeeld vind ik nog de oerknaltheorie. In veel opzichten heeft die het geloof in God geholpen. Het was een katholieke priester die ‘m bedacht en veel wetenschappers strubbelden eerst nog tegen juist omdat het juist zo leek op het oude scheppingsverhaal in de Bijbel; zij namen vaak nog aan dat het heelal eeuwig bestaan heeft. Het draagt bij aan een elegant Godsbewijs dat zich afvraagt hoe iets uit het niets kan ontstaan en of daar niet een God voor nodig is.

Kortom, wetenschap is gewoon een van de prachtige manieren die God gegeven geeft om kennis om te doen. Geniet ervan.

Tip voor de redactie?

Of heb je een foutje gezien? Mail ons