Week van actie, bezinning en gebed

Kerk in Actie (PKN) luidt de noodklok

in Christelijk Nieuws

Kerken in Syrië hebben het moeilijk. Na vijf jaar uitzichtloze burgeroorlog zijn 12 van de 18 miljoen Syriërs op drift. Ook de kerken worden zwaar getroffen. Twee derde van hun leden is gevlucht, weg van geweld, armoede en ellende. Libanon, Irak en Jordanië zijn overstroomd met vluchtelingen.

De kerk in het Midden-Oosten houdt haar deuren open en biedt mensen hulp met voedselpakketten en onderdak. Ze delen wat ze hebben. Maar de rek lijkt eruit. Nog meer vluchtelingen kunnen kerken niet bergen. Toch houden ze stand, soms tegen beter weten in. Ze voelen zich regelmatig alleen staan. Kerk in Actie luidt nu de noodklok voor kerken in het Midden-Oosten.

Evert Jan Hazeleger: "In het kader van de Vredesweek komen wij in actie om kerken in het Midden-Oosten ook op andere manieren te ondersteunen. Tijdens een 'Actieweek' van 17 tot en met 25 september zamelen we geld in, zodat zij stand kunnen houden en vluchtelingen kunnen blijven opvangen. Ook uiten we onze verbondenheid met een gezamenlijke viering: Nederlandse gemeenten en partnerkerken staan op hetzelfde moment stil bij de situatie in het Midden-Oosten. Dat we dit tegelijkertijd doen, schept verbondenheid. Ons gebed en onze steun zijn hard nodig zodat zij vol kunnen houden". 

Tijdens de actieweek is er een belpanel in het Dienstencentrum van de Protestantse Kerk en worden er gratis concerten georganiseerd (o.a. Elly & Rikkert, Lucas Kramer en Psalm Project)
Ook komen gasten uit het Midden-Oosten, onder andere voor een  Midden-Oostenberaad op vrijdag 16 september waarbij zendingsorganisaties verder praten over de situatie in het Midden-Oosten.

Verschillende plaatselijke gemeenten hebben al laten weten dat zij tijdens deze week zelf in actie zullen komen. Zij doen dat bijvoorbeeld door te collecteren, door mee te doen aan de viering, maar ook door eigen acties op touw te zetten. 

Hoe kunt u meehelpen? 

Hoop voor Irak

Tip voor de redactie?

Of heb je een foutje gezien? Mail ons