Lazarus

Blog van TimZingt

Mijn voeten plakken aan de vloer van het café. Studentenkroeg dus: te lui om te dweilen na een sociëteitsavondje. Het is een bedompte ruimte met een klein podiumpje. Ik ben daar voor een bijdrage van zeven minuten aan de Lazarustour.

Lazarus? Wat is dat? Een beweging van deze tijd: allemaal jongvolwassenen, opgevoed in het veilige zeker-weten milieu van evangelische of reformatorische smaak. Ze durven nu niet meer zo radicaal te zeggen hoe het zit. Misschien omdat ze te wereldgelijkvormig zijn geworden, misschien omdat ze hebben gezien wat een schade die houding kan aanrichten.

Soms sta je zo radicaal voor de waarheid, dat de Waarheid aan het oog onttrokken wordt. Het zijn post-evangelicale praise-impotente yuppen, balancerend op de top van de Maslow-piramide. Happinez lezen ze moeiteloos naast de nieuwe Keller. Inspiratie en bezieling zoekend, zonder trouw aan traditie of club. Moeite om zich te binden, als de dood ‘in een systeem’ te zitten. Heilige graal: authenticiteit.

Wel naar New Wine (een dagje), niet naar Opwekking (daar wordt niet nagedacht... tenminste niet in de richting die zij willen). Er moet ruimte zijn om tastend te zoeken naar nieuwe woorden. Natuurlijk niet in de kerk met koffie, maar in de kroeg met bier. Ergens een potsierlijke vertoning: al die zoekers bij elkaar en maar zeven minuten om je getuigenis te pitchen. De hedendaagse spanningsboog. 

Gaandeweg de avond raken we echter met elkaar in gesprek. En opvallend: al die niet-weters weten één ding heel zeker: ze hebben iets met God, of beter: ‘God heeft hen’. The spirit is in the house, zo voelt het als de verhalen loskomen: geraakt en gegrepen door God en Hij laat niet los, ondanks ons worstelen. Wel veel vragen over de leer en de kerk, maar geen discussie over God. Net als Lazarus proberen op te staan uit het graf, omdat je een stem hoort die je roept. En proberen los te komen van het ingewikkelde gedoe dat je gevangen houdt. Het wordt uit de doeken gedaan! We worden compleet lazarus in die kroeg en ik blijf veel langer plakken dan normaal bij het koffiedrinken in de kerk. 

Tip voor de redactie?

Of heb je een foutje gezien? Mail ons