Belgische kinderen weten niks van christendom

Godsdienstonderwijs in België gaat op de schop

in Geloven

Belgische jongeren weten bijna niets meer van de christelijke tradities, daarom worden er nu plannen gemaakt om het godsdienstonderwijs op de schop te nemen. Bijna iedereen is het erover eens dat het anders moet.

,,Als ze net zo weinig kennis hadden van wiskunde, zou iedereen er over vallen''

Onwetendheid
“De eerstejaarsstudenten weten nauwelijks meer iets over de rooms-katholieke godsdienst en cultuur. Als ze net zo weinig kennis hadden van wiskunde, zou iedereen er over vallen. Maar levensbeschouwelijke geletterdheid is blijkbaar niet voor mietjes.” Aldus prof. Patrick Loobuyck in De Standaard van afgelopen maandag. Loobuyck vindt ook dat het onderwijs aangepakt moet worden. Hij geeft aan dat jongeren niet meer weten wat er in de bijbel staat, niet weten wat apostelen zijn en niet weten wie de evangelisten waren. Het is volgens hem belangrijk dat ook zij weten wat de “levensbeschouwelijke wortels van de samenleving zijn”.

Godsdienstonderwijs
Afgelopen maandag werden daarom door de Antwerpse Bisschop Johan Bonny de plannen voor het nieuwe godsdienstonderwijs bekend gemaakt. Hij gaf aan dat de leerplannen al zestien jaar ongewijzigd zijn. Al die jaren lag de nadruk op dialoog, het gesprek aangaan met andere culturen en levensbeschouwingen. Maar leerkrachten, bisschoppen en theologen merken steeds vaker dat jongeren zich afvragen wie ze zelf zijn en op welke tradities ze hun identiteit baseren.

Werkgroep
Om de veranderingen uit te voeren is er een werkgroep samengesteld van onderwijsinspecteurs, godsdienstleerkrachten, theologen en docenten van katholieke lerarenopleidingen. In het voorjaar van 2017 moet er een rapport klaar liggen als basis voor het nieuwe leerplan. In het rapport worden oplossingen voor zowel de korte als de lange termijn opgenomen. Het is de bedoeling dat de nieuwe methode vanaf het schooljaar 2018-2019 zal worden gebruikt.

Bronnen: De Morgen / Reformatorisch Dagblad

Tip voor de redactie?

Of heb je een foutje gezien? Mail ons