3202 bekeringen in Brazilië

Evangelisatieactie in Belo Horizonte heeft effect

in Geloven

Een groep Amerikaanse baptisten die in juli aan een evangelisatieactie deelnamen, maken melding van een grote opwekking in Belo Horizonte. In 8 dagen tijd werden acties gehouden in woongebieden, gevangenissen en scholen.

Volgens Wayne Jenkins, die bij de Louisiana Baptist Convention directeur is van evangelisatie en kerkgroei, zijn er 3202 bekeringen geteld die het gevolg zijn van verschillende evangelisatieactiviteiten. Ongeveer honderd Amerikaanse christenen reisden voor deze campagne naar Brazilië af.

Etalagepop als evangelisatiemiddel

De deelnemers kwamen met bijzondere bekeringsverhalen terug. Een van hen gebruikte een etalagepop om aandacht van voorbijgangers te trekken. Aan de hand van een traktaat legde hij deze pop de betekenis van het christelijke geloof uit. Op gegeven ogenblik werd hij door een jonge voorbijganger aangesproken: “Meneer, deze pop kan niet lezen of praten.” Op de vraag of hij zelf wel kon lezen, antwoordde hij bevestigend, waarna hem gevraagd werd het bewuste traktaat te lezen. Zijn antwoord hierop was dat hij elk woord daarvan geloofde, waarna hij zich bekeerde.

Medische zorg

Naast straatwerk verleende het team ook medische zorg. In één week tijd bezochten 700 mensen de medische post. De helft van deze groep had oogproblemen. Het medische team stelde niet alleen vragen over de fysieke gezondheid, maar ook over hun geestelijke conditie. Een 72-jarige man met oogproblemen, werd door het team aan een bril geholpen. Tijdens zijn bezoek aan de oogkliniek hoorde hij meerdere keren wat het evangelie inhoudt. Toen er naar een geschikte bril werd gezocht, begon hij geestelijke liederen te zingen. Hij had de kerk al een poosje links laten liggen. Op de daarop volgende zondag ging hij naar de kerk en bad hij God om vergeving.

Gevangeniswerk

Het team kreeg ook toegang tot een van de gevangenissen. De gevangenisdirecteur en zijn assistent toonden zich aanvankelijk niet bereid om hen toegang te verlenen, totdat het gesprek over het geloof ging. Deze verantwoordelijken bleken zelf ook christen te zijn. De directeur en de assistent  begeleidden het team naar de gedetineerden, waar met de gevangenen gesprekken werden gevoerd, met 300 bekeringen tot gevolg.

Wayne Jenkins heeft bekendgemaakt dat er plannen liggen om in 2017 opnieuw een evangelisatieteam naar Belo Horizonte te sturen.

Bron: Baptist Press

Tip voor de redactie?

Of heb je een foutje gezien? Mail ons