Bijbelstudie: hoe liefdevol ben ik eigenlijk?

Vragen en opdrachten om je te bezinnen in de zomer

De zomerperiode komt eraan. Voor veel mensen een tijd om uit te rusten, na te denken en zich te bezinnen. Waar ben je mee bezig geweest de afgelopen maanden? Wat was goed, wat was minder goed? Wat zou je anders willen? Welke plek had God in je leven?

De komende weken kun je meedoen aan deze mini-cursus ‘ZomerCoaching’. Elke week nemen we een deel van de vrucht van de Geest uit Galaten. Daar koppelen we vragen en opdrachten aan om mee aan de slag te gaan, zodat je na de zomer niet alleen uitgerust bent, maar ook gegroeid.

‘Maar de vrucht van de Geest is liefde, vreugde en vrede, geduld, vriendelijkheid en goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing. Wie Christus Jezus toebehoort, heeft zijn eigen natuur met alle hartstocht en begeerte aan het kruis geslagen. Wanneer de Geest ons leven leidt, laten we dan ook de richting volgen die de Geest ons wijst.’
Galaten 5:22-25

Liefde (week 1)

Je zou de vrucht van de Geest kunnen zien als een druivenrank. Elke druif van de tros is belangrijk. De vrucht van de Geest bestaat niet uit losse vruchten; elk onderdeel hoort bij elkaar. De eerste ‘druif’ die Paulus noemt is de vrucht van de liefde. En dat is niet voor niets.

De wereld draait om seks, macht en geld, hoor je wel eens. Maar al heb je elke dag seks, heel veel macht en ben je multimiljardair… als je de liefde niet hebt, dan stelt het niets voor. Het is de liefde die je motiveert je bed uit te komen en je talenten te gebruiken. De liefde maakt je een beter mens, zodat je mensen tot zegen kunt zijn. Zonder de liefde is het leven zinloos.

1. Gods liefde eerst

Wij kunnen liefhebben omdat God ons eerst zijn liefde heeft gegeven (1 Johannes 4:7-21). God schiep de aarde en alles wat daarop leeft, uit liefde. Het was de bedoeling dat we in nauwe verbondenheid met God zelf zouden leven, zodat we elke dag zouden drinken uit de Bron van zijn liefde, maar helaas werd dat door de zondeval kapot gemaakt.

God heeft de mens niet verlaten. Hij luisterde naar zijn eigen liefdevolle hart, wat altijd klopt voor zijn schepselen en Hij gaf hen een nieuwe kans (en daarna nog vele kansen…). Door ons geloof in Jezus, mogen we de heilige Geest ontvangen. En de heilige Geest zal je aansporen om goede keuzes te maken, zodat je steeds meer naar het evenbeeld van Jezus verandert. Als het leven zwaar is, wijst hij je de weg en geeft Hij troost.

  • Hoe merk je dat God van je houdt?
  • Wat houd je tegen om Gods vaderliefde echt heel diepgaand te kunnen ontvangen?
  • Hoeveel ruimte geef jij in je leven aan de heilige Geest?

Opdracht: Zoek de stilte op. Ga lekker zitten (in je tent, hotelkamer, in je eigen huis, op het strand, in het bos of waar je ook bent) en bid om Gods vaderliefde. Haal diep adem en ontvang zijn liefde. Als je het niet meteen voelt: bid of de heilige Geest eventuele blokkades wegneemt en blijf gewoon net zolang zitten totdat Gods liefde je echt tot diep in je ziel geraakt heeft.

2. Liefde is een keuze

Vlak voor de Bijbel de vruchten van de Geest beschrijft, confronteert Paulus ons met het gedrag dat we zónder die vruchten zouden vertonen: ontucht, zedeloosheid en losbandigheid, afgoderij en toverij, vijandschap, tweespalt, jaloezie en woede, gekonkel, geruzie en rivaliteit, afgunst, bras- en slemppartijen...

Je hebt altijd een keuze: kies ik voor mijn eigen wil? Of kies ik voor Gods wil? Zijn wil is altijd - maar dan ook altijd - gericht op de liefde. Soms is de liefde zacht en betrokken, soms is de liefde confronterend, maar altijd is zij erop gericht om mensen te laten opbloeien, níet om mensen kapot te maken.

  • Wat denk en voel je als je het woord ‘liefde’ hoort?
  • Wanneer ben je erop gericht op Gods wil te doen en wanneer kies je je eigen weg of heb je in het verleden je eigen weg gekozen?
  • Wat is hiervan het resultaat?

Opdracht: Schrijf alle negatieve gedragsuitingen die Paulus noemt op. Schrijf er eventueel nog meer bij die in je naar boven komen. Schrijf achter elk woord een cijfer van 0-4, in hoeverre je dit gedrag herkent in je eigen leven. 0 staat voor: ik vertoon dit gedrag nooit, 1: soms, 2: regelmatig, 3: vaak, 4: altijd. Bid dat de heilige Geest het slechte gedrag zal veranderen in meer van de vrucht van de Geest.

Kijk nog eens naar de verschillende woorden en schrijf achter elk woord het goede gedrag wat je ertegenover kunt zetten. Bijvoorbeeld: zuiverheid tegenover ontucht of vrede tegenover ruzie. Hoe zou je dit gedrag in de praktijk kunnen brengen?

3. Gods liefde is altijd gevend

Hoe herken je de vrucht van de liefde? ‘De liefde is geduldig en vol goedheid. De liefde kent geen afgunst, geen ijdel vertoon en geen zelfgenoegzaamheid. Ze is niet grof en niet zelfzuchtig, ze laat zich niet boos maken en rekent het kwaad niet aan, ze verheugt zich niet over het onrecht maar vindt vreugde in de waarheid. Alles verdraagt ze, alles gelooft ze, alles hoopt ze, in alles volhardt ze’ (1 Korintiërs 13:4-7).

Als de heilige Geest je meer van Gods liefde geeft, dan is dat er altijd eerst op gericht om jou zelf te vullen. Niet karig, maar zó overvloedig dat het als het ware overstroomt. Je voelt zoveel liefde in je hart opborrelen dat je écht ineens veel meer van de mensen om je heen (en zelfs van wildvreemden…) kunt houden. Gods hart stroomt over van liefde voor de mensen en Hij wil ons gebruiken om zijn liefde aan al die mensen te laten zien.

  • In hoeverre mag God jou gebruiken als een instrument van liefde?
  • Tegenover welke persoon zou jij je liefdevoller kunnen opstellen?
  • Hoe ga je dat doen en welke rol zou de heilige Geest hierin mogen/kunnen spelen?

Opdracht: Pak een wit blad en schrijf in het midden het woord ‘liefde’. Maak vervolgens een mind-map met verschillende onderdelen, die volgens jou bij de liefde passen. Schrijf biddend bij elk van deze onderdelen wat jij daarin te geven hebt en aan wie jij dat zou kunnen geven.


Tekst: Carianne Ros

Tip voor de redactie?

Of heb je een foutje gezien? Mail ons