VU schrapt Jezus uit statuten

Vrije Universiteit van Amsterdam wil af van verwijzing naar Evangelie

in Christelijk Nieuws

De Vrije Universiteit van Amsterdam (VU), in 1880 gesticht door de gereformeerde voorman Abraham Kuyper, wil de verwijzing naar het Evangelie van Jezus Christus uit haar statuten schrappen. Dat staat in een voorstel dat het bestuur aan de ondernemings- en studentenraad heeft gestuurd, zo meldt het VU-blad Ad Valvas.

In de grondslag van de universiteit staat: “De (VU) Stichting/Vereniging aanvaardt de Bijbel als inspirerend uitgangspunt van al haar handelen. Zij wil zich laten leiden door het Evangelie van Jezus Christus waarin de mens wordt opgeroepen God en zijn wereld van harte te dienen.”

'Dode letter'
Volgens het bestuur is de VU-gemeenschap de afgelopen decennia zodanig veranderd dat veel studenten en medewerkers weinig betekenis meer toekennen aan het Evangelie van Jezus, maar zich wel herkennen in de waarden die het christendom hoog houdt.

Nieuwe omschrijving
Om te voorkomen dat de grondslag alleen nog maar een dode letter is, is gezocht naar een nieuwe, meer bij deze tijd passende omschrijving. Het voorstel luidt  nu dat de VU, “voortbouwend op haar christelijke oorsprong, ten doel heeft om bij te dragen aan een betere wereld, een wereld waarin rechtvaardigheid, medemenselijkheid en verantwoordelijkheid voor elkaar en voor de wereld centraal staan. (…) Zij onderkent en waardeert de rol die levensbeschouwing en zingeving hierbij spelen.”

Band met verleden
In een toelichting schrijft het bestuur dat deze omschrijving voor veel mensen binnen en buiten de VU begrijpelijk en inspirerend zal zijn. “De VU kan haar identiteit op een herkenbare manier verder ontwikkelen, door hiermee bewust en concreet aan het werk te gaan. Tegelijk wordt de band met het verleden en met de wortels van de inspiratie van de VU vastgehouden.”

De VU werd opgericht ter ondersteuning van de emancipatie van de orthodox gereformeerden. Hun zuil zou daardoor voor de predikantenopleiding niet meer afhankelijk zijn van de vrijzinnig theologische faculteiten aan de rijksuniversiteiten. Ook wilde Abraham Kuyper dat wetenschapsbeoefening niet louter een zaak was voor liberalen en niet-christenen. Volgens hem was het mogelijk om wetenschap te bedrijven op basis van het christelijk geloof.

Bron: Ad Valvas
Beeld: ANP

Tip voor de redactie?

Of heb je een foutje gezien? Mail ons