'Vraag om vrede voor Jeruzalem'

Vrede in het Midden-Oosten lijkt verder weg dan ooit.

in Christelijk Nieuws

Israël en de situatie in de Gazastrook zijn dagelijks in het nieuws. Vrede in het Midden-Oosten lijkt verder weg dan ooit. Tegelijkertijd staat de Bijbel vol met beloften over een vredige toekomst voor het Joodse volk in een land wat God hen zal geven. Ga mee op zoek naar hoe je als christen een houding hierin kan aannemen.

De Bijbel geeft ons een heel belangrijke tip: Vraag om vrede voor Jeruzalem, Psalm 122:6. Dat lijkt me voor christenen een goed startpunt: praat met God over de problemen die Gods volk met haar buren heeft.

Psalm 122

Wijsheid nodig
Wie bidt om vrede, zegt ook dat z'n eigen oplossingen ontoereikend zijn. Dit vraagt om ingrijpen van hogerhand, maar misschien is het nog wel meer een vraag om wijsheid. Het ontdekken van nieuwe wegen, het schilderen van nieuwe vergezichten en de moed om je vijanden de hand te reiken – dat is niet zo eenvoudig. Grote kans dat dit pas tot stand komt als we van hogerhand gegeven bronnen van wijsheid aanboren.

Vredestichters
Als christen zou ik ook willen beginnen met luisteren naar Jezus: "Zalig zijn de vredestichters", Matteüs 5:9. In het verlengde daarvan zegt Paulus, dat wij zelfs een bediening van verzoening hebben, 2 Korintiërs 5:18.

Om vrede te kunnen stichten, is het belangrijk om beide partijen te horen. Een beetje zoals het gegaan is in Zuid-Afrika waar de Waarheid- en Verzoeningscommissie iedereen de gelegenheid gaf te vertellen wat de ander(en) hem/haar had(den) aangedaan. De wederzijdse erkenning van het aangedane onrecht kan het startpunt zijn van de verdere zoektocht naar een manier om naast elkaar te leven en met elkaar om te gaan, al zal er tijd nodig zijn om wederzijds vertrouwen te doen groeien.

Het voordeel van zo'n gesprek is, dat het plaatje klein wordt. Het gaat dan om mensen en niet om het grote politieke idee (standpunt) of de religieuze opvattingen. Die grote zaken kunnen moeilijk tot elkaar komen. Ze zijn als molenstenen die langs elkaar schuren, waartussen mensen vermorzeld worden. Zeker als ‘haviken’ het voor het zeggen hebben, fanatici die hun visie met geweld aan anderen opdringen.

Niet gemakkelijk, maar niet onmogelijk
Als mensen gewoon als mensen met elkaar praten zonder het gewicht van de molensteen in hun nek, kunnen ze wegen vinden om elkaar ruimte te geven. Dan zal men wegen zoeken om met verschillende opvattingen naast elkaar te leven. En gelukkig zijn er in Israël en in de Palestijnse gebieden zulke initiatieven, waarbij Joden, moslims en christenen betrokken zijn.

Zit is zeker geen gemakkelijk proces, maar het is niet onmogelijk. Als christenen als vredestichters dergelijke initiatieven niet initiëren, dan zullen ze die toch van harte ondersteunen en erin participeren?

Meer achtergronden:
Artikel: Geschiedenis van Israël 1: Gods volk
Artikel: Geschiedenis van Israël 2: volk en staat

Jeruzalemdag
Yom Yerushalayim’ is in Israël een nationale feestdag waarop de bevrijding van de stad en de hereniging na de Zesdaagse oorlog van 1967 wordt herdacht. Deze dag valt meestal begin juni en was dit jaar afgelopen zondag, 5 juni 2016.

Bekijk hieronder een hartverwarmende dansvideo van Israëische jongelui in Jerzualem. Op de bekende klanken van Happy van Pharrel Williams laten ze al dansend zien hoe 'happy' ze zijn in hun stad!


Auteur: R. Klein Haneveld / R. Meijer

Tip voor de redactie?

Of heb je een foutje gezien? Mail ons