Religieuze verenigingen niet meer welkom bij de TU/e

Twittertheoloog Alain Verheij schrijft ‘briefje’ aan vice-voorzitter

in Christelijk Nieuws

Religieuze verenigingen kunnen geen ondersteuning meer verwachten vanuit de Technische Universiteit Eindhoven. Dat is een principebesluit dat het College van Bestuur (CvB) genomen heeft. “Verenigingen worden op basis van religie gediscrimineerd ten opzichte van andere studentenverenigingen”, bezwaart Ichthus Landelijk op haar website. Blogger Alain Verheij sprak met de voorzitter van de studentenvereniging en schreef een ‘briefje’ aan de vice-voorzitter van de TU/e, Jo van Ham.

Het besluit van het College van Bestuur (CvB) kwam erg abrupt, nadat er volgens Ichthus Landelijk al jaren met hen werd overlegd hoe zij betrokken kunnen zijn bij de indeling van het nieuwe gebouw van de TU/e, waar studentenverenigingen gehuisvest gaan worden.

Vraagtekens
Verheij zet zijn vraagtekens bij het besluit: “Was het nou pure onkunde waardoor je de christelijke studentenverenigingen moest laten vallen? Dat jullie met z’n drieën een nieuw gebouw hadden bedacht en er toen later pas achterkwamen dat het huis van de alma mater niet genoeg kamers had voor al haar kinderen?” 

Ongelijke behandeling
Herbert van Leeuwen, voorzitter van Ichthus Eindhoven: “Als je kijkt naar de steun die andere verenigingen krijgen en dan hoort dat alleen gelovige verenigingen zo worden gekort, dan voelt het als een ongelijke behandeling. Er is geen enkele andere universiteit waar dit gebeurt, in andere steden zeggen ze: dit is idioot, dit kan niet, dit mag niet”.

Discriminatie
De landelijke website van Ichthus noemt het een ‘besluit dat in strijd is met artikel 1 van de Grondwet: discriminatie op basis van religie’. Verheij: "Maar jij bent een jurist, Jo van Ham, en jij zag die beschuldiging al aankomen. Dus zei je snel dat jouw TU/e niets tegen religieuze uitingen van het individu heeft. Jullie hebben zelfs een stilteruimte. Zo zie je de gelovigen blijkbaar het liefst. Als ze er dan zijn, dan het liefst met hun bek dicht in een stilteruimte. Dat liever dan in groepsverband verzameld in een eigen clubgebouw”.

Tip voor de redactie?

Of heb je een foutje gezien? Mail ons