Nieuwe voorzitter Nederlands Bijbelgenootschap

"Voor mij is de Bijbel niet exclusief voor gelovigen, maar voor iedereen"

in Christelijk Nieuws

Dominee Sybout van der Meer is per direct de nieuwe voorzitter van het Nederlands Bijbelgenootschap. Van der Meer volgt Marleen de Pater-van der Meer op, die in december 2015 overleed.

Tijdens de ziekte van Marleen de Pater nam Sybout van der Meer de voorzitterstaken waar. Na haar overlijden trad Van der Meer op als waarnemend voorzitter. De ledenraad van het Nederlands Bijbelgenootschap heeft Van der Meer eind mei benoemd tot nieuwe voorzitter.

Emeritus predikant
Sybout van der Meer (1946) is al enkele jaren betrokken bij het Nederlands Bijbelgenootschap. In 2008 nam hij zitting in het bestuur. Afgelopen maand bezocht hij met directeur Rieuwerd Buitenwerf de World Assembly van de United Bible Societies. Van der Meer is lid van de Doopsgezinde Gemeente en was tot zijn pensionering gemeentepredikant in onder meer Heerenveen en Haarlem. Daarnaast vervulde hij diverse (internationale) bestuursfuncties; zo was Van der Meer voorzitter van World Vision (2009-2015) en richtte hij in 1993 Habitat for Humanity op.

'Verhaal voor iedereen'
“Als voorstander van de oecumene voel ik me thuis bij deze organisatie”, zegt Van der Meer. “Het Nederlands Bijbelgenootschap vertaalt en verspreidt het duurzaamste verhaal dat ik in mijn leven ken. Voor mij is de Bijbel niet exclusief voor gelovigen, maar voor iedereen. De Bijbel daagt mij – juist als gelovige – uit om eigen waarheden kritisch te blijven bekijken."

Beeld:
 NBG / Sandra Haverman

Tip voor de redactie?

Of heb je een foutje gezien? Mail ons