Nieuwe opleiding Krijgsmachtpredikant in Groningen

in Christelijk Nieuws

De Protestantse Theologische Universiteit (PThU) gaat in Groningen een nieuw opleidingsspoor inbouwen voor studenten die zich willen specialiseren in geestelijke verzorging in de krijgsmacht. Op 22 juni zullen de PThU en de Dienst Protestantse Geestelijke Verzorging bij de Krijgsmacht een samenwerkingsovereenkomst ondertekenen.

In het nieuwe opleidingsspoor biedt de krijgsmacht stages aan de studenten binnen de organisatie van Defensie. De wetenschappers van de PThU doen onderzoek en geven onderwijs op het terrein van geestelijke verzorging in de krijgsmacht. Zij doen dit als onderdeel van een nieuw Kenniscentrum in Groningen. Daarin wordt alle expertise samengebracht en verder ontwikkeld voor de Dienst Protestantse Geestelijke Verzorging bij de Krijgsmacht.

Een leeropdracht voor een bijzondere leerstoel voor protestantse geestelijke verzorging in de krijgsmacht behoort tot de mogelijkheden. Dit kenniscentrum zal dan verbonden worden met een breder kennisnetwerk in heel Nederland. 

Doel van de samenwerking tussen PThU en defensie is de kwaliteit van de geestelijke verzorging te bevorderen. De overeenkomst is er ook op gericht de aantrekkelijkheid van het werk als geestelijk verzorger "te land, ter zee en in de lucht" bekend te maken. Vernieuwend onderzoek en onderwijs horen daarbij.

Bron: PThU

Tip voor de redactie?

Of heb je een foutje gezien? Mail ons