'Meer liefde tegen eenzaamheid, graag'

Mooi pleidooi voor iets meer 'liefdestijd'

Onze maatschappij wordt steeds individualistischer. Daar waar vroeger hele gemeenschappen voor elkaar zorgden, mogen mensen die alleen zijn nu blij zijn als ze een beetje aanspraak krijgen van het meisje bij de supermarkt.

Als iedere christen niet alleen z’n tienden in geld zou geven, maar ook in tijd…

Zo ontmoette ik Jan een paar weken geleden. Hij zat op een bankje in het park waar ik wandelde. Ja, ik zag de man wel zitten en ik dacht nog: ‘Mmm, hij zit daar helemaal alleen, misschien moet ik even een praatje met hem maken...’. Maar meteen daar achteraan dacht ik: ‘Ik wil zo graag even een paar heerlijke stilte-minuten voor mijzelf.’ Dus ik knikte hem gedag en liep door naar het volgende bankje om even in een boek te kunnen lezen.

En toch had ik geen rust. Ik zag hem daar zitten. Hij knikte naar iedereen die langskwam en hij zag er gewoon uit alsof hij wel een praatje kon gebruiken. Dus stapte ik toch maar op hem af. Ik luisterde naar zijn verhaal hoe hij net zijn vrouw verloren had en hoe eenzaam hij zich nu voelde…

Eenzaamheid: een groot probleem van deze tijd. Hoe kunnen wij daar als christenen en als kerk op reageren?

1. Luister naar het aansporen van de Geest

Jezus had oog voor vele mensen. Als je zijn leven bestudeert, dan valt het op dat Hij zeer mensgericht was. Hij zag de nood van mensen. Hij stond stil om met mensen te praten, om met mensen aan tafel te gaan, om naar hen te luisteren. Hij genas zieken. Hij dreef demonen uit. Hij onderwees mensen vanuit Gods Woord. Hij diende en had lief en liet in alles wat Hij deed zien wat de Vader graag wilde dat Hij deed. Hij luisterde naar Gods stille stem.

Als je erkent dat Jezus jouw Heer is, dan ontvang je de heilige Geest. En de heilige Geest woont in ons hart. Hij wil ons van binnenuit veranderen, zodat we elke dag meer op Jezus lijken. En Hij spoort ons aan met zachte fluisteringen om datgene te doen wat de Vader graag wil dat we doen. Wanneer wij individueel reageren op en gehoorzamen aan wat God in ons hart legt om te doen, dan zullen we als vanzelf oog hebben of krijgen voor mensen in nood. De eenzamen, de weduwen, de wezen, de zieken, de gevangenen, de buitengeslotenen…

Zoveel relaties gaan kapot door een tekort aan liefdestijd…

2. Maak tijd voor de liefde

We zijn zo druk met z’n allen, dat we geen tijd meer maken voor ‘liefdestijd’. Tijd voor een (spontaan) praatje of voor een diepgaand gesprek. Tijd om te vragen hoe het nou écht gaat met iemand en dan ook tijd hebben om te luisteren naar het antwoord. Tijd om samen een spelletje te doen. Tijd om samen te bidden of om iets leuks te ondernemen. Tijd waarin relaties zich verdiepen en mensen zich een onderdeel mogen voelen van een groter geheel. Zoveel relaties gaan kapot door een tekort aan liefdestijd… En het aantal eenzamen stijgt.

De kerk zoals Jezus die voor ogen had, functioneerde als een gemeenschap, als een familie. Oftewel: delen met elkaar. Niet alleen de vreugde, maar ook de zorg voor elkaar. Individueel is de nood van de wereld veel te zwaar om te dragen, maar met elkaar komen we een heel eind. Als er iemand ziek is, kan de één een kaartje sturen, de ander gaat langs, een volgende bidt voor die persoon en weer een ander biedt aan om op de kinderen te passen of om te koken. En zo verdelen we de ‘last’ over de schouders van meerdere mensen. Als iedere christen nou eens niet alleen z’n tienden in geld zou geven, maar ook z’n tienden in tijd… wat zouden we dan veel van Jezus’ liefde kunnen laten zien.

3. Alle eer aan God

Weet je wat zo mooi is? Als wij gaan liefhebben, dan valt dat op. Juist deze maatschappij waar mensen zo’n eenzaamheid (of angst, of verdriet, of pijn) ervaren, is bij uitstek een geweldige maatschappij om Gods liefde aan te tonen. En wat gebeurt er? Mensen worden nieuwsgierig naar ‘die God’. Want: ‘Hoe komt het dat jij tijd voor mij wilt maken? Waarom praat je met mij en vraag je hoe het echt met me gaat? Waarom bid je voor me?’

We mogen alle eer aan God, onze Vader geven, net zoals Jezus deed. Want wanneer wij veel vrucht dragen, dan zal de grootheid van de Vader zichtbaar worden (Johannes 15:8). En wat zou het mooi zijn als de eenzamen van hart vervolgens ontdekken dat onze Vader nog ruimte heeft voor zoveel meer mensen in zijn hart en in zijn familie!


Auteur: Carianne Ros

Tip voor de redactie?

Of heb je een foutje gezien? Mail ons