Christenen bidden voor moslims tijdens ramadan

in Geloven

Voor veel christenen is de islamitische vastenmaand ramadan aanleiding voor extra voorbede voor moslims. Wereldwijd nemen miljoenen christenen deel aan de gebedsactie ‘30 dagen bidden voor de moslimwereld’. De interkerkelijke zendingsorganisatie Frontiers is de Nederlandse organisator van de wereldwijde oproep.

“Dertig dagen lang willen we tijdens de ramadan bidden voor moslims wereldwijd”, zegt Pon Hamming van Frontiers. “Tijdens de ramadan zijn moslims veel bezig met gebed. Als christenen willen we bidden of zij, juist in de periode dat zij veel met hun geloof bezig zijn, in aanraking mogen komen met Jezus. We hebben een boekje en een app waar gebedspunten en tips in staan om voor te bidden.”

Aanleiding
Het idee van de oproep tot gebed en vasten voor de moslimwereld ontstond in 1992 toen een aantal christelijke leiders tijdens een samenkomst in het Midden-Oosten in gebed was voor de moslimwereld. “God legde een last op de harten van deze mannen en vrouwen om zoveel mogelijk christenen op te roepen om voor de wereld van de islam te bidden”, zo schrijft Frontiers op 30dagen.nl.

Gebedskalender
Evangelie & Moslims ontwikkelde een speciale gebedskalender met specifieke punten die gaan over moslims in Nederland. "Gebed verandert harten van onszelf en van moslims”, adviseert de interkerkelijke stichting. “Door gebed gaan we ook zelf anders naar de moslims om ons heen kijken en wordt ons hart zachter. Gebruik deze tijd ook om met uw moslimvrienden te praten over God en hoe Hij zich aan uzelf openbaart”.

Lees ook: '5 tips voor christenen tijdens ramadan'

Tip voor de redactie?

Of heb je een foutje gezien? Mail ons