3 tips om de kerk nieuw leven in te blazen

in Christelijk Nieuws

Dat veel kerken leeglopen, is geen nieuws meer. Het recente rapport ‘God in Nederland’ legde nogmaals de vinger op de zere plek. Mink de Vries, voorzitter van de gezamenlijke kerken van Zwolle en Overijssel, pleit voor een tegengeluid. “De tijd is rijp om de kerk nieuw leven in te blazen.” Hij deelt met ons 3 tips.

1. Terugkeren naar de voedingsbron

We zijn in het leven vaak geneigd om zelf de regie te nemen. Geef God de ruimte om jouw agenda te bepalen! Bid, dank, luister, stel je open voor God en vertrouw op Hem… door los te laten! Juist in de kerk kun je met gelijkgestemden je ervaringen, je angsten en overwinningen delen en je vragen stellen. Je hoeft niet overal een antwoord op te hebben.

Je eerste Liefde
Teruggaan naar de Bron betekent niet meer of minder dan teruggaan naar je eerste Liefde. Is een leven met God een vanzelfsprekendheid of sta je nog dagelijks in vuur en vlam voor Hem? Is je gevoel hetzelfde als toen je net tot geloof kwam?

Door je over te geven aan God en los te laten, kom je het dichtst bij jezelf, bij God en bij de ander. Daardoor groei je als persoon en in geloof. Niet dat alles dan vanzelf gaat. Vaak is het wel zo ‘hoe meer je ontvangt, hoe meer je kunt uitdelen.’ Je ziet meer om je heen en kan daarnaar handelen: een compliment of bemoediging geven aan iemand die het wel kan gebruiken of net wat meer aandacht geven aan iemand die het thuis moeilijk heeft.

Ruimte voor genezing
Hoeveel van ons lopen niet met beschadigingen uit het verleden rond en hebben dat in hun identiteit vorm en veiligheid gegeven? In gemeenschap met elkaar, bij God, kan er ruimte voor genezing ontstaan. Dan kunnen we er voor elkaar zijn, gevuld door God en Zijn liefde. Met de voeding van God en van broeders en zusters om je heen is er voldoende om te delen uit die Bron, op alle plaatsen waar je komt.

2.  Kom in beweging

Ik geloof dat we ongeveer 40 tot 50 % gebruiken van wat God ons heeft gegeven. Vaak zijn we ons er niet van bewust van dat we tot veel meer in staat zijn dan wat we tot nu toe zien en merken. Stel jezelf eens de vraag: ‘Is God in staat om dat door mij heen te doen?’ in plaats van ‘Heb ik de talenten en mogelijkheden om dit te doen?’ God weet volgens mij het beste wat bij ons past.

Gebed en geloofsgesprekken
God weet ook het beste wat bij onze geloofsgemeenschap past en wie elkaar aanvult. Daarvoor is het belangrijk dat we van elkaar weten wat onze talenten en gaven zijn en hoe we die kunnen gebruiken. Dat vraagt om het delen van onze kwetsbaarheden en kostbaarheden in de gemeenschap. Een belangrijke plaats voor gebed en persoonlijke geloofsgesprekken over je geloofsvragen en – ervaringen is daarbij onmisbaar.

3. Leef vanuit Gods Geest

In allerlei rapporten komen wijzelf, de gemeenschap en de samenleving genoeg aan de orde. De vraag is of God ook aan de orde komt. Paus Franciscus, Bisschop de Korte, scriba ds. Arjan Plaisier en zijn opvolger ds. René de Reuver: allemaal roepen ze op om als gemeenschap de kracht van Gods Geest in liefde te laten zien, vanuit een gelijkwaardigheid in wederkerigheid. Zij erkennen wat er jarenlang verkeerd is gegaan: we vonden onze eigen veilige kerk belangrijker dan God en de samenleving. Wij vergaten als kerk te luisteren naar de ander, terwijl juist Jezus ons heeft laten zien wat het betekent de ander als gelijkwaardig te zien. Laten we samen belijden wat er verkeerd is gegaan en benoemen dat we ongelofelijk veel van Hem houden, ook al zijn dat we niet zo gewend. Dan kunnen we een kerk zijn zonder oordeel. Met ruimte om te luisteren, te delen, te spreken en niet alleen te consumeren.

Aantrekkelijk voor buitenkerkelijken
Wanneer wij als geloofsgemeenschap niet in staat zijn een liefdesgemeenschap te vormen, naar binnen en naar buiten toe, hoe kunnen we dan ooit aantrekkelijk zijn voor mensen buiten de kerk ? Mensen die van de bijstand moeten rondkomen voelen zich vaak niet gezien, mensen met een psychiatrische kwetsbaarheid zich niet begrepen. Het gaat erom dat we de ander, buiten en in de kerk, telkens opnieuw écht zien en aandacht geven. Duurzame aandacht om relaties op te bouwen en tijd om het vertrouwen te laten groeien. Dan kan er ruimte ontstaan voor het werk van God door Zijn Geest, in navolging van Christus. Er ontstaat een balans tussen rust en drukte, vullen en leegstromen, naar binnen en naar buiten, Woord en Geest. Dan worden we gedragen door de Geest van God, in ruimte, liefde, geloof, hoop en vertrouwen.

Wie wordt er niet verliefd op zo’n geloofsgemeenschap?

Mink de Vries (1962) is godsdienstdocent, schrijver, voorganger en voorzitter van de gezamenlijke kerken van Zwolle en Overijssel. Sinds 2009 is hij coördinator van de Actuele Moderne Devotie Beweging. Een beweging die teruggaat naar de eerste Christengemeenschap en de Navolging van Christus, ooit zeer actief in 140 plaatsen in Nederland. Mink is getrouwd met Korrie Vrolijk, samen hebben ze een dochter en twee zoons.Tip voor de redactie?

Of heb je een foutje gezien? Mail ons