Wat is nu echt het evangelie?

Er zijn zoveel ideetjes in de kerk...

‘Ik hoor in de kerk veel verschillende ideeën over wat nu ‘het’ goede nieuws is – ik zie door de bomen het bos niet meer, eerlijk gezegd. Hoe zit het nu echt? Wat staat er eigenlijk over in de Bijbel?’ Deze vraag van een lezer van EO-Geloven probeert Reinier Sonneveld te beantwoorden.

Ik herken je punt wel. Het lijkt soms wel alsof elke theoloog zijn eigen evangelietje heeft. Daar kun je wat moedeloos van worden. Tien evangelietjes tegelijk kunnen niet inspireren – een mens heeft niet zoveel ruimte in zijn hoofd. Een gedachte kan alleen je leven veranderen als je er langere tijd mee samen op kan gaan.

Maar poe, je vraagt nu wel wat. Alsof ik nu opeens wél De Waarheid in pacht zou hebben... Voor je het weet ben ik gewoon theoloogje-nummer-zoveel met wéér zijn eigen evangelietje.

Andere oplossingen
Ik weet niet goed hoe ik dat probleem kan voorkomen. Er zijn wel een paar andere oplossingen denkbaar, iets in de trant van: ‘blijkbaar weten we het niet,’ of: ‘iedereen zal wel een beetje gelijk hebben’, maar die vind ik eerlijk gezegd zelfs nog te stellig. Hoe weet je dan zo zeker dat er echt niet versies van het evangelie zijn die lelijker zijn en andere juister? Voor je het weet mis je de mooiste inspirerende gedachtes!

Ik merk inderdaad dat iedereen die zo relativeert, toch wel een paar evangelies in gedachten heeft die juister zijn (bijv. die de liefde centraal stellen) en vooral een paar versies die ze ronduit afkeuren (bijv. die de nazi’s aanhingen). Zo relatief vindt blijkbaar niemand het...

Gods koninkrijk
Daarom ga ik het toch maar proberen. En ik ga proberen zo dicht mogelijk bij de Bijbel te blijven. Ik ga zo ver mogelijk terug, naar het oudste verhaal over Jezus, de eerste zinnen die hij zegt. Die bevatten een soort samenvatting van zijn boodschap. Marcus 1:15:

‘De tijd is aangebroken, het koninkrijk van God is nabij: kom tot inkeer en hecht geloof aan dit goede nieuws.’

Het goede nieuws (= evangelie) is blijkbaar: Gods koninkrijk staat op het punt aan te breken. Anders gezegd, God wordt bijna koning. Binnenkort wordt God gekroond en gaat hij zitten op zijn troon. Ook op andere plekken vat Jezus zijn rol zo samen.

Wat natuurlijk meteen allerlei vragen oproept: wat betekent dat nu, dat Gods koninkrijk dichtbij is, dat God bijna koning wordt? Wanneer gebeurt dat dan? Is dat al gebeurd? En hoe dan?

Ook dat zijn vragen die niet helemaal zijn op te lossen. Laat ik weer proberen zo dicht mogelijk bij de Bijbel te blijven. Dat God ‘koning’ wordt, wordt in het Oude Testament regelmatig aangekondigd, zoals in Psalm 22:28-30:

‘Overal, tot aan de einden der aarde, zal men de HEER gedenken en zich tot hem wenden. Voor u zullen zich buigen alle stammen en volken. Want het koningschap is aan de HEER, hij heerst over de volken. Wie op aarde in overvloed leven, zullen aanzitten en zich voor hem buigen. Ook zullen voor hem knielen wie in het graf zijn neergedaald, wie hun leven niet konden behouden.’

"Dan is er niets dat zich tegen hem keert en nog doods is"

Blijkbaar is het een situatie dat alle uithoeken van deze werkelijkheid vol van God zijn. Dan is hij werkelijk koning: dan is er niets dat zich tegen hem keert en nog doods is. Het spannende is dat Jezus precies deze psalm citeert als hij gekruisigd wordt. Zou dat een signaal zijn dat het juist op dát moment allemaal gaat gebeuren? Jezus zegt zelf van wel in Johannes 12:23-33:

‘De tijd is gekomen dat de Mensenzoon [Jezus zelf, toevoeging door Reinier Sonneveld] tot majesteit wordt verheven... Nu wordt het oordeel over deze wereld geveld, nu zal de heerser van deze wereld uitgebannen worden. Wanneer ik van de aarde omhooggeheven word, zal ik iedereen naar mij toe halen.’ Daarmee bedoelde hij de wijze waarop hij zou sterven. 

Oftewel, Jezus kondigde aan het begin van zijn loopbaan aan dat God binnenkort koning zou worden, en bij zijn kruisiging en opstanding gebeurt dat ook. Daar begint Gods koninkrijk. In Jezus was namelijk geen enkele vorm van dood meer, in al zijn uithoeken was God. In hem was God voor het eerste daadwerkelijk helemaal koning. Hij was geworden zoals wij allemaal bedoeld zijn.

Goed nieuws
Dat is denk ik érg goed nieuws. Want dat betekent dat het kan. God is hier op aarde gekroond. Hij is in onze regionen doorgedrongen en heeft het kwaad, hoe dat zich ook verzette, verslagen. Dan weet je dat er hoop is. Het kwaad kan God niet aan. Het rebelleert nog wel, maar dat zijn stuiptrekkingen. Alles komt goed.

Het evangelie nodigt je daarom uit om lief te hebben, tot het uiterste. Want God heeft lief tot het uiterste, en hier op aarde kan het ook – zie Jezus.

Het evangelie nodigt je ook uit om te hopen, te hopen tot het uiterste. Want God hoopt tot het uiterste, en hier op aarde kan het ook – zie Jezus.

Als je van deze blog twee woorden onthoudt, laten het dan deze zijn: heb lief. Heb lief tot je niet meer kan, en dan toch nog.

Als je van deze blog drie woorden onthoudt, laten het dan deze zijn: hoop, hoop, hoop. Hoop tot je niet meer kan, en dan door. 

Tip voor de redactie?

Of heb je een foutje gezien? Mail ons