Vrouwelijke kerkgangers leven langer

Opmerkelijke conclusies na 16 jaar studie

in Geloven

De Gospel Herald publiceerde opzienbarende uitkomsten van een studie die door de Harvard T.H. Chan School of Public Health in Boston onder vrouwen werd gedaan. De onderzoekers concludeerden dat vrouwen die regelmatig naar de kerkdiensten gaan, minder vaak door ziekte aan hart- en bloedvaten of aan kanker sterven.

Tussen 1996 en 2012 verzamelden de onderzoekers gegevens van ongeveer 75.000 vrouwen. De meesten van hen waren protestant of katholiek.

Ten opzichte van de groep vrouwen die nooit naar de kerk gingen, was tijdens de onderzoeksperiode het sterftecijfer onder vrouwen die vaker dan eenmaal per week kerkelijke bijeenkomsten bezochten 33% lager. In deze groep overleden minder mensen aan hart- en vaatziekte en aan kanker.

In vergelijking met de niet-kerkgangers was het sterftecijfer bij degenen die eenmaal per week een dienst bezochten 26 % lager. Bij de groep vrouwen die minder dan eenmaal per week naar de kerk gingen, lag het sterftecijfer 23% lager.

Relativering
De onderzoekers schrijven dat observerende studies zoals deze geen oorzaak en gevolg bewijzen. Onderzoeker VanderWeele voegde hieraan toe dat het wel hielp om een oorzakelijk verband aan te nemen doordat zij tijdens de onderzoeksperiode over de verschillende gegevens beschikten.

Het onderzoek spitste zich alleen toe op oudere vrouwen en vrouwen van middelbare leeftijd. Het is daarom niet duidelijk of deze conclusies ook op jongere vrouwen en mannen van toepassing zijn. Hoewel er enig verband lijkt te zijn tussen de frequentie van de kerkgang en ziekte en sterftecijfers, willen de onderzoekers er voor oppassen dat deze uitkomsten teveel benadrukt worden. Tegelijkertijd willen zij deze ook niet als onmogelijk van tafel vegen.

Bron: Gospelherald

Tip voor de redactie?

Of heb je een foutje gezien? Mail ons