Nederlandse kerken worstelen met asielzoekers

in Christelijk Nieuws

Kerken worstelen met de vraag hoe zij moeten omgaan met asielzoekers die zich tot het christendom bekeren. Dat blijkt uit een rondgang van NRC langs verschillende Nederlandse kerkgemeenschappen. Sommige vluchtelingen, vooral uit moslimlanden, hopen hun kans op een verblijfsvergunning te vergroten als ze gedoopt zijn.

Geloofwaardigheid
Hoewel het verhaal van een bekeerde asielzoeker moeilijk is te beoordelen, geven de ondervraagde voorgangers hen het voordeel van de twijfel. “In oktober bezochten twee mensen de kerk omdat ze dachten dat ze zo een status zouden krijgen”, zegt voorganger Ab Meerbeek in Alphen. “Maar ze kwamen huilend tot het geloof. Hun leven veranderde drastisch.” Daarna volgden meer mensen uit de noodopvang, op drie kwartier lopen van de kerk. “Deze mensen hebben honger naar de Bijbel.” Meerbeek doopte dit jaar 44 moslims.

Groeiproces
Abbas Alawi, voorganger van een Iraanse baptistengemeente in Arnhem, is kritisch over een snelle doop. “Mensen moeten langzaam leren en groeien”, zegt hij. “Je moet het geloof opbouwen.” In totaal doopte hij zo’n dertig vluchtelingen.

Open houding
​“Niet zomaar dopen”, adviseerde scriba van de Protestantse Kerk, dr. Arjan Plaisier eerder. “Neem de tijd voor een traject van catechese en toeleven naar het doopmoment. De kerk neemt de doop serieus.”
Voor een plaatselijke gemeente is niet altijd te doorgronden of een bekeringsverhaal echt is, weet Plaisier uit ervaring. “We hebben geen röntgenblik om in iemands hart te kijken.” De synodescriba pleit er wel voor een doopverzoek in eerste instantie met een open houding te benaderen. “Zo’n klop op de deur is natuurlijk geweldig. Leef van deze verwondering”.

Toelatingseisen
De toelatingseisen voor doop verschillen per kerk, zo blijkt uit de rondgang van het NRC. Soms is een persoonlijke geloofsbelijdenis en het afzweren van de islam voldoende. Bij andere kerken gaan er een paar maanden bijbellessen aan vooraf en worden er gesprekken gevoerd om de bekeringsmotieven te achterhalen. Soms schakelt de kerk hulp in van een gelovige uit hetzelfde herkomstland als de asielzoeker. Die moet dan vaststellen of het om een schijnbekering gaat. Over het algemeen gaan evangelische kerken en pinkstergemeenten sneller over tot doop.

Tip voor de redactie?

Of heb je een foutje gezien? Mail ons