Heb uw dader lief

Ervaringsdeskundige Sarianne van Dalen over vergeving

in Geloven

Mijn hart zat vol wrok. Elk stukje dat ik moest verwerken kostte mij zoveel pijn. Tegen mijn pleegouders zei ik: “Ik ga ze voor de rechter slepen.” Ze konden dit goed begrijpen, maar hielden mij een tekst voor: laat God voor jou strijden. Dat was een hele worsteling.

Na de uithuisplaatsing op mijn veertiende jaar, kreeg ik steeds meer door hoe verschrikkelijk de daden uit mijn verleden zijn geweest. Ik voelde zoveel pijn, ik likte als het ware mijn wonden.

Pijnigen
Ik ging mijzelf lijfelijk pijnigen om die geestelijke pijn maar niet te voelen. Tegen mijn pleegouders zei ik: “ Ik ga ze allebei voor de rechter slepen.” Mijn pleegouders konden dit goed begrijpen, maar hielden mij Exodus 14:14 voor: laat God voor jou strijden. Dat was een hele worsteling.

Nee, vergeving is niet hetzelfde als verzoening.

Diep verlangen
Niets in mijzelf kon vergeven, maar er was wel een diep verlangen om verder te komen in mijn leven. Ik wist dat er een moment zou komen dat ik dan op één of andere manier moest gaan vergeven.

Corry ten Boom zegt het zo mooi: “Vergeving is de sleutel die de deur van de wrok en de handboeien van de haat opent. Ze is een macht die de ketenen van de verbittering en de banden van de zelfzucht verbreekt.” In Romeinen 12:9-21 lees ik dat we worden opgeroepen om het kwade te overwinnen door het goede.

Vergeving en verzoening
Het heeft bij mij jarenlang jaar geduurd om daadwerkelijk een stap te kunnen zetten. In mijn hart had ik al vergeven, maar ik wist dat ik dit ook een keer moest zeggen. Vergeven is iets wat je niet uit eigen kracht kan. 

Soms wordt de vergissing gemaakt dat vergeving en verzoening hetzelfde zijn. Nee, vergeving is niet hetzelfde als verzoening. Voor verzoening heb je twee mensen nodig. Verzoenen kan alleen wanneer de ander echt spijt heeft en in staat is om anders te zijn of worden.

Geen mens kan vergeven uit zichzelf. 

Gebeden om hulp
In mijn leven heb ik gebeden of God mij wil vrijmaken van alle duisternis uit mijn kindertijd. Er zat voor mij niets anders op om hulp te vragen aan God. “Heer, als U wil dat ik vergeef help mij dan.” Natuurlijk, God haat onrecht zoals kindermishandeling, verwaarlozing en grofheid. Je kunt met een gerust hart God toevertrouwen dat hij tegen onrecht strijdt. En natuurlijk mag je aangifte doen. Het onrecht mag stoppen.

Haakje in je hart
Bij een van de trainingen die ik heb gevolgd werd de volgende vergelijking gemaakt: degene die jou gekwetst heeft, slaat met een hengel een haakje in je hart. De vraag is: wil jij zijn hengel loslaten of blijven vasthouden?

Je wilt natuurlijk graag dat het haakje uit je hart gaat, maar dan moet je eerst de hengel loslaten om het haakje eruit te kunnen halen.

Veel mensen zijn geneigd om de hengel vast te blijven houden. Dan blijft het haakje zitten in je hart. Dan wordt je verleden, je gekwetstheid, je identiteit. Je gaat gebukt door het leven en je voelt je regelmatig waardeloos, gekwetst en verbitterd. Dat is niet de situatie die God voor ons voor ogen heeft.

Loslaten
In Romeinen 12:2 roept God ons op om niet gelijk te worden aan deze wereld. Hoe? Door onze gezindheid te vernieuwen om te kunnen onderscheiden wat de goede en volmaakte wil van God is. In mijn ogen is dat: vergeven, loslaten van de schuld die de ander tegenover je heeft.

Dit geldt voor elke christen. Ook voor diegenen die vreselijke dingen hebben meegemaakt. Ook voor christenen die door IS-strijders worden vermoord, maar net voor hun dood hun vijanden toch zegenen. Dit lijkt op wat Stefanus deed in Handelingen 7:60. “Hij viel op zijn knieën en riep met luider stem: Heer, reken hun deze zonde niet aan!” 

Wilsbesluit
Zoals staat in Romeinen 5:5: “omdat Gods liefde in ons hart is uitgegoten door de heilige Geest, die ons gegeven is.” Jezus Christus wil iedere christen vrij maken. Vergeving is uiteindelijk een wilsbesluit waarvoor de Heilige Geest je de kracht wil geven.  Wil je 'jouw dader' vergeven, dan mag je kracht halen uit dit Bijbelvers.

Het is Gods liefde die je in stelt om te vergeven – niet de liefde die je wel - of niet - in je eigen hart vindt. Geen mens kan vergeven uit zichzelf. 

Vergeving
In Markus 11:25-26 lees je dat het initiatief voor vergeving niet ligt bij de schuldige partij, maar eenzijdig bij de onschuldige en vergevende partij! Als Jezus zegt dat we onze vijanden moeten liefhebben, dan geeft Hij ons ook de liefde die daar voor nodig is.

Vergeving schenken betekent dat je alles loslaat – ook de ‘straf’ waarvan je eigenlijk vindt dat de dader die moet krijgen. Vergeven is de ander genadig zijn. Een definitie van vergeven die mij aanspreekt is deze: vergeven = verder geven (aan God).

Hulp
Vanuit mijn organisatie Zussen & Zo bied ik verdiepende workshops aan voor vrouwen die ernaar verlangen om “Lichter door het Leven” te gaan. Tijdens deze workshop gaan we ook aan de slag met schuld en vergeving. Bekijk ook de mini-workshop 'loslaten' waar je direct zelf mee aan de slag kan.

Sarianne van Dalen

 

  • Mooie tekst: Wees barmhartig zoals jullie Vader barmhartig is. Oordeel niet, dan zal er niet over je geoordeeld worden. Veroordeel niet, dan zal je niet veroordeeld worden. Vergeef, dan zal je vergeven worden. Geef, dan zal je gegeven worden. Lukas 6:36-38, NBV 2004
  • Laat los en u zult losgelaten worden. Geef en aan u zal gegeven worden. Lukas 6:36-38, HSV 2010

Tip voor de redactie?

Of heb je een foutje gezien? Mail ons