Gescheiden… veroordeeld of geliefd?

Welke rol speelt de kerk bij echtscheidingen?

Het lijkt wel of steeds meer huwelijken op de klippen lopen. Ook huwelijken van mensen die voor God hun trouw aan elkaar beloofd hebben gaan kapot. Hoe reageert ‘de kerk’?

Vangt de kerk die mensen, die vaak zo lang geworsteld hebben en die uiteindelijk de knoop hebben doorgehakt om te scheiden, liefdevol op? Is zij er voor de twee individuen (en kinderen) die overblijven na een scheiding? Of staat zij met een opgeheven vingertje aan de zijkant met de mededeling dat dit écht niet mag van God…?

1. Heb elkaar lief

Deze woorden gaf Jezus als opdracht (Johannes 15:17). Heb elkaar lief… En Hij gaf daarin het zelf het ultieme voorbeeld. Jezus kwam naar de wereld om haar te redden, niet om een oordeel over haar te vellen (Johannes 3:17). Hij kwam om armen het goede nieuws te brengen, om verslagen harten hoop te bieden, om gevangenen hun vrijlating bekend te maken (Jesaja 61:1). Wij, als de kerk, moeten de eersten zijn die het voorbeeld van Jezus volgen in het liefhebben zoals Hij dat deed. Hij zag de zonde en keurde die niet goed, maar Hij zag ook de mens achter de zonde en had hem en haar lief, telkens weer.

Wie heeft jouw liefde op dit moment nodig?

2. Veroordeel niet

Oordelen is zo makkelijk om te doen. We worden opgevoed met ‘wat hoort en wat moet’. Alles wat daar buiten valt is slecht. God wil niet dat mensen scheiden, omdat Hij weet hoeveel pijn en ellende het veroorzaakt. Maar Hij wil ook niet dat we hen nog een schop na geven wanneer mensen besloten hebben om te scheiden. Hij wil dat we naar de gekwetsten luisteren, dat we Zijn liefde voor hen laten zien; Zijn vergevende, helende, warme en oprechte liefde die dwars door alle zonde, pijn en verdriet heen komt. Veroordeling geeft alleen maar meer verharding in een hart dat al zo vaak veroordeling en afwijzing te verduren heeft gehad.

Veel mensen zijn allang ‘gescheiden’ voordat ze hun handtekening onder de scheidingspapieren zetten. Ze zijn al kil en koud in hun hart. Ze hebben zich al voor de ander afgesloten. Soms is er een derde in het spel, soms is er sprake van misbruik en/of mishandeling. Ook dat keurt God niet goed. Een slecht huwelijk waarin mensen elkaar niet liefhebben is niet noodzakelijkerwijs ‘beter’ dan een scheiding. Wie zijn wij om te oordelen? God ziet het hart aan…

Wat zou er gebeuren als je niet zou oordelen, maar zou bidden en zegenen?

3. Confronteer in liefde

Liefhebben en niet oordelen, wil niet zeggen dat je niet mag confronteren. Soms zijn mensen (door hun pijn) blind geworden voor hun eigen fouten. We mogen elkaar als christenen daar zeker wel op aanspreken, sterker nog: het is heel belangrijk dat we dit doen! Het is het best dit te doen lang voordat er scheiding om de hoek komt kijken. Maar ook wanneer een huwelijk echt slecht wordt of als er niets meer te redden valt, dan nog mogen we het gesprek aangaan. ‘Lieve (naam) jij zegt dit nu over je partner, maar zou jij er misschien ook een aandeel in kunnen hebben…?’ ‘Wat kun je hiervan leren?’ ‘Hoe zou je je (ex-)partner alsnog kunnen liefhebben?’

Het allerbelangrijkste is alleen dat je dit echt niet veroordelend ‘ik zal jou eens even laten weten hoe je het moet aanpakken’ uitspreekt, maar dat je liefdevol naast de ander gaat staan. We zijn allemaal zondige mensen en we hebben allemaal Gods genade, vergeving en liefde nodig. Vanuit het besef van die gebrokenheid leren we luisteren en confronteren op een manier die de heilige Geest ons wil leren: confronteren is niet bedoeld om iemand anders kapot te maken, maar juist om hem of haar (opnieuw) te laten bloeien!

Hoe zou jij iemand kunnen confronteren, terwijl je erop gericht blijft de ander te laten bloeien?

Tekst: Carianne Ros

Tip voor de redactie?

Of heb je een foutje gezien? Mail ons