Een bijzondere droom over Pinksteren

"Ik droomde dat christenen - heel gewoon - in hun dagelijkse leven zoeken naar God"

in Geloven

Lieve gelovigen in Nederland, Ik heb een droom gehad over Pinksteren. Een vrolijke droom. Want steeds meer gelovigen zoeken naar het werk van de Geest in hun eigen leven en verlangen naar meer van Gods Geest. Over Pinksteren dromen is eigenlijk te onpersoonlijk gezegd. Het was een droom over de Geest van God. En Hij maakt alles persoonlijk.

Spectaculair
Ik droomde dat christenen in hun dagelijkse leven op zoek zijn naar God. Er was een tijd dat christenen vooral in grote festivals en conferenties bezig waren met de Geest. Maar dat spectaculaire bleek geregeld een doodlopende weg. Want de mensen van de Weg moeten in hun dagelijkse leven de Geest zoeken en ervaren. De hele wereld is gemaakt door de Geest en daar is hij dus te vinden. Ik droomde dat mensen zich lieten troosten als ze bang waren voor aanslagen. Ik zag hoe mensen stil werden. In die stilte kregen ze leiding van God, zodat ze wisten hoe ze hun kinderen konden opvoeden. Ik zag hoe het respect groeide voor mensen die anders zijn.

“Ze waren niet zo bezig met ik-weet-niet-wat van de Geest.”

Ik droomde dat mensen in hun dagelijkse leven door de Geest geleid werden. Daardoor waren ze  minder bezig zijn met kijken naar dat kleine plekje op hun buik waarmee ze ooit verbonden waren met hun moeder. Ze gingen God loven. Ik zag iemand die verdrietig was en toch kon ze God aanbidden en danken. Zo werd ze getroost. Ik zag groepen mensen die God vereerden. Sommigen met hun eigen taal, anderen met andere talen. Ik zag ook hoe mensen in hun gewone leven minder met zichzelf bezig waren. Ik zag een groep volgelingen van Christus, die vreemdelingen opzocht en hielp. Niet allerlei leerstellingen, maar de ander stond centraal. Ze waren niet zo bezig met de doop van de Geest, de vervulling met de Geest, de gaven van de Geest en ik weet niet wat van de Geest. Ze leefden met Christus, geleid door de Geest, in hun dagelijkse leven.

Adem
Ik droomde dat mensen het met elkaar konden uithouden in het leven alledag. Soms zijn mensen moe en achter adem door de ruzies en conflicten onderling. Ik zag hoe de Geest opnieuw zijn adem in mensen blies. En ze hielden het met elkaar uit. Zoals een sporter soms niet meer verder kan en dan plotseling op zijn tweede adem toch bij de finish komt. De Geest bouwt bruggen tussen mensen.

“Voortdurend zoekt God contact als wij slapen”

Droom je mee?
Ik droomde, dus het zal wel iets van de Geest zijn. Want het is de Geest die oude mensen dromen laat dromen en jonge mensen visioenen laat zien. Zoals de Bijbel voor een groot deel bestaat uit visioenen en dromen om ons de weg te wijzen naar Gods nieuwe wereld, laat Hij zich nog steeds zien. Voortdurend zoekt God contact als wij slapen. Want God geeft het zijn geliefde kinderen in de slaap, zeggen de psalmen al. Het bijzondere van de dromen van de Geest is dat je nooit precies weet wat er nu al is en wat nog komt. Maar door erover te dromen wordt het al waar. Droom je mee?

Ik droomde niet van voetstappen langs het water, maar van het water zelf. Het begon te stromen en werd steeds dieper. Ik kon mijzelf niet meer op de been houden. Ik werd meegezogen. Maar het was niet eng. Want aan alle kanten voelde ik dat ik gedragen werd. Het was de Geest van God die me vasthield in mijn dagelijkse leven. Ik wist: God werkt in elke gelovige op verschillende manieren.


Pieter Both

Tip voor de redactie?

Of heb je een foutje gezien? Mail ons