CIDI: 'Pak antisemitisme op scholen aan'

in Christelijk Nieuws

In 2015 zijn er meer antisemitische incidenten geregistreerd op Nederlandse scholen dan in de afgelopen tien jaar het geval was. Dit schrijft het Centrum Informatie en Documentatie Israel (CIDI) in de zojuist gepubliceerde Monitor Antisemitische Incidenten 2015. CIDI dringt aan op maatregelen om het antisemitisme op scholen terug te dringen.

CIDI registreerde in 2015 in totaal 126 incidenten; 26 procent minder dan in het piekjaar 2014 maar nog steeds boven het 'normale' niveau. De daling van het totale aantal incidenten wordt vooral verklaard door minder gescheld op straat en door de afname van het aantal haatmails; andere soorten incidenten bleven gelijk of stegen.

Zorgelijke trend
Het aantal antisemitische incidenten op scholen is in tien jaar niet zo hoog geweest als in 2015. CIDI registreerde 16 incidenten op 'scholen', van de basisschool tot op de universiteit. Het is voor het derde jaar op rij dat incidenten in en rond scholen stijgen. CIDI-directeur Hanna Luden spreekt van een 'zorgelijke trend': "Antisemitische incidenten brengen de veilige leeromgeving van leerlingen in gevaar en een stijging voorspelt weinig goeds voor de toekomst", aldus Luden.

Spreekkoren
Ook antisemitische spreekkoren in het voetbal acht CIDI zorgelijk. Het aantal incidenten in de categorie 'sport' verdubbelde. Er waren 10 incidenten in 2015 tegen 5 het jaar daarvoor. Vrijwel alle incidenten in de sport doen zich voor rond het voetbalveld. Anders dan gedacht, gaat het in ruim de helft van de gevallen niet om scheldkoren bij wedstrijden tegen AJAX. In 2016 hebben de eredivisieclubs een betere aanpak afgesproken met de KNVB en Eredivisie CV: CIDI vindt dat hier streng op moet worden toegezien.

Directe omgeving
Het aantal incidenten met bekenden in de 'directe omgeving' steeg fors. Dit waren er 36 in 2015, het hoogste aantal sinds 2011 en 20% meer dan het voorgaande jaar (30). Het gaat hier om incidenten met bijvoorbeeld collega's, buren, of medeleerlingen.

Vandalisme en geweld
Voor het overige blijven incidenten met vandalisme en geweld relatief hoog. In 2015 werd in 5 gevallen fysiek geweld gebruikt (slechts 1 minder dan het jaar daarvoor). Zo werd in Arnhem een Joodse jongen tijdens het uitgaan door een groepje daders uitgescholden, tegen de grond geduwd, en geslagen. In Amsterdam werd een vrouw antisemitisch uitgescholden en bij de keel gegrepen, en in Enschede brak een man op meerdere plekken zijn pols tijdens een ruzie met een leverancier die 'Sieg heil' naar hem schreeuwde. In geen van die gevallen is een dader gevonden of vervolgd.

Maatregelen
CIDI dringt aan op maatregelen om het antisemitisme op scholen te voorkomen en bestrijden. Er dient een antidiscriminatie leertraject op te worden gezet dat alle leerlingen al vanaf jonge leeftijd doorlopen en waarin ook Nederlandse kernwaarden als democratie, inclusie en respect voor elkaar worden bijgebracht.

Het Centrum Informatie en Documentatie Israel registreert sinds 1982 de antisemitische incidenten in Nederland.

Beeld: Joden en moslims leggen bloemen tijdens een solidariteitswandeling bloemen bij de Joodse Synagoge.

Tip voor de redactie?

Of heb je een foutje gezien? Mail ons