Stichting Present maakt Nederland mooier

Christelijke organisatie biedt al 10 jaar lang uitkomst

in Christelijk Nieuws

Stichting Present is een christelijke organisatie die praktische hulp mogelijk maakt voor mensen die niet in staat zijn om bepaalde klussen zelf te klaren. In meer dan zeventig plaatsen vormt Present een schakel tussen behulpzame vrijwilligers en de hulpvragers. Tien jaar geleden werd de eerste lokale afdeling opgericht. Dit geeft reden tot feest!

“Wat kunnen we aan mensen in de eigen stad bieden?” Deze vraag, die kerkmensen uit Zwolle zichzelf stelden, leidde uiteindelijk tot de oprichting van Stichting Present. Samen met anderen werd de formule ontwikkeld om vrijwilligers in contact te brengen met mensen die praktische hulp nodig hebben. De eerste plaatselijke stichting werd in 2006 in Amersfoort opgericht. Daarna werd er in nog zo’n zeventig steden en dorpen een plaatselijke stichting in het leven geroepen. Van de bemiddeling die Present biedt, wordt veel gebruik gemaakt. Vorig jaar werden er ruim 6500 hulpvragen gerealiseerd. Meer dan 36000 mensen maakten dat mogelijk.

Uiteenlopende hulpvragen
De hulpvragen die in de afgelopen jaren bij Present werden aangemeld, zijn erg divers. Verhuizingen werden mogelijk gemaakt, huizen werden geschilderd of behangen, tuinen werden onder handen genomen, woningen werden schoongemaakt, etc.

Praktijkvoorbeeld
Griejanne (23) werd kort geleden door twee groepen vrijwilligers geholpen. Door een ziekte die haar drie jaar geleden trof heeft zij uitvalsverschijnselen en verkrampingen. Een scootmobiel vergroot sinds kort haar mobiliteit. Om goed van dit vervoermiddel gebruik te kunnen maken, moest haar tuinpad opnieuw worden aangelegd. Een groep vrijwilligers heeft dit voor haar verzorgd. Ook werd de tuin voor haar omgespit en zijn kozijnen van een nieuwe verflaag voorzien. Ze is dankbaar voor de hulp die gegeven werd, maar vond het tegelijkertijd ook confronterend.

Voordat zij ziek werd, heeft Griejanne ook zelf als vrijwilliger via Present anderen geholpen. Zij heeft het werk van Stichting Present dus van twee kanten meegemaakt.

Een feestelijk symposium
Ter gelegenheid van het jubileum organiseert Present Nederland op 28 april een symposium. Op dit symposium wordt niet alleen stilgestaan bij de ontwikkelingen van Present, ook worden onder andere de succesfactoren van groei van sociale initiatieven onder de loep genomen. Deze bijeenkomst wordt in congrescentrum ReeHorst te Ede gehouden.

Tip voor de redactie?

Of heb je een foutje gezien? Mail ons