Negen op tien Amerikanen bidden voor genezing

Meer dan een kwart praktiseert handoplegging

in Geloven

Een nieuw onderzoek heeft aangetoond dat negen van de tien Amerikanen voor genezing bidden. Dat meldt Christian Today. Het onderzoek werd uitgevoerd aan de Baylor University in de Amerikaanse staat Texas. Veel Amerikanen zouden gebed zien als een belangrijk onderdeel van het genezingsproces.

Het feit dat meer dan een kwart van alle Amerikanen handoplegging hebben gepraktiseerd is volgens hoofdonderzoeker Jeff Levin de meest verrassende constatering: "Bijna een op de vijf Amerikanen deed dat in meerdere situaties".

Naasten liefhebben als jezelf
90 procent gaf aan dat zij voor genezing bij anderen bidden. Bijna een derde gaf aan dit vaker te doen. 75 procent bidt ook voor genezing van persoonlijke kwalen. Volgens het onderzoek gaven de biddende participanten aan “van God te houden” en zich “dichtbij Hem te voelen”, hoewel ze niet per se vaak naar de kerk gaan. Levin: “Deze mensen geven gehoor aan de bijbelse oproep om je naaste lief te hebben als jezelf”. 

Effect
Hoewel het effect van het gebed voor genezing niet werd onderzocht, zijn de resultaten volgens cardioloog Dr. Chauncey Crandall wonderbaarlijk: “We hebben zelfs genezingen van kanker gezien”, zegt Crandall. “Er werd voor bijna elke mogelijke ziekte gebeden, waarbij we de kracht van God mochten zien”.

Beeld: 'Jongen uit Baltimore bidt voor dakloze man'

Tip voor de redactie?

Of heb je een foutje gezien? Mail ons