Jezus verschijnt aan christenvervolger

Terrorist geeft hart aan Jezus na poging om pastor te vermoorden

in Christelijk Nieuws

In het Midden-Oosten heeft Jezus zich op bijzondere wijze aan een terrorist openbaart. Dat schrijft Mark Ellis, senior correspondent voor ASSIST News Service. Al-Rashid was een gezagvoerder van een radicale islamitische terreurgroep, met de missie om iedereen aan de islam te onderwerpen.

Toen Al Rashid hoorde dat sommige moslims in zijn omgeving zich tot het christendom bekeerden, besloot hij de hiervoor verantwoordelijke zendelingen te vervolgen en vermoorden. Het plan veranderde Rashid’s leven voorgoed.

Rashid ontdekte dat de zendeling en ex-moslim, bekend onder de naam pastor Paul, achter de evangelisatie-acties zat. Hij stichtte ondergrondse kerken en verspreidde Bijbels in meerdere talen. Rashid bedacht verschillende plannen om pastor Paul en zijn familie te vermoorden, maar alle pogingen mislukten.

Vergiftigd
Wanhopig besloot Rashid om de familie van pastor Paul te vergiftigen. Hij stuurde twee vrouwen op hen af, die chocolade aan de kinderen gaven. De dochter van pastor Paul werd ernstig ziek en moest onmiddellijk naar het ziekenhuis. Vanaf een afstand keek Rashid samen met twee anderen toe, hoe de dochter naar het ziekenhuis werd gebracht. Hij wilde haar samen met de familie te ontvoeren.

Genezende hand
Plotseling zag Rashid een bol van licht uit de hemel komen, richting de kamer waar de bewusteloze dochter was neergelegd. Hij zag een hand uit de bol komen die haar aanraakte, waarop ze wakker werd en opstond. In de hand zat een gat, waar bloed uit kwam. “Ik beefde van angst”, zei Rashid. “Ik voelde me duizelig en stortte in”. Zijn vrienden namen hem mee naar huis.

'Waarom kruisig je Mij?'
Rashid kreeg het visioen niet uit zijn hoofd. Op een nacht zag hij de schaduw van een gezicht op de muur, die aan hem vroeg: “Waarom kruisig je Mij?” Het was Jezus zelf. Rashid was met stomheid geslagen. Plotseling realiseerde hij zich dat de christenen niet zijn vijand waren. Met haast bezocht hij pastor Paul en vertelde hem het hele verhaal, inclusief het plan om hem en zijn familie te vermoorden. Opnieuw was hij stomverbaasd, toen pastor Paul - in plaats van boos te worden - hem met tranen in zijn ogen omarmde.

Bevrijd
“Ook ik was ooit een vijand van Jezus, maar Hij hield van mij”, vertelde pastor Paul tegen Rashid. “Hij werd gekruisigd, gaf Zijn leven voor mij en stond op uit de dood. Door Zijn liefde houd ik van je. Ik geloof dat Jezus je hier heeft gebracht om Zijn liefde te delen en je te bevrijden”.

Rashid gaf zijn hart aan Jezus en werd op die dag opnieuw geboren. In plaats van christenen te vervolgen, is Rashid nu een van de belangrijkste leiders van “Bibles for Mideast”, een groep die het Woord van God in zijn omgeving verspreid.

Bron: ASSIST News Service

Tip voor de redactie?

Of heb je een foutje gezien? Mail ons