Ingrijpende reorganisatie voor MissieNederland

Netwerk van christelijke gemeenschappen wil deelnemers beter van dienst zijn

in Christelijk Nieuws

MissieNederland gaat veranderen. Met een ingrijpende reorganisatie wil MissieNederland het netwerk van deelnemende organisaties nóg beter én duurzaam van dienst zijn. De koerswijziging leidt tot meer focus op contact met deelnemers, meer toegespitste activiteiten binnen het netwerk en een duidelijker communicatie.

Aanleiding
De aanleiding is een aangescherpte visie op de rol van MissieNederland als netwerkorganisatie, zegt zakelijk directeur Adri Veldwijk: “We willen onze organisatie zo inrichten dat het contact met deelnemers nog meer centraal komt te staan. We zitten in een overgang van koepel- naar netwerkorganisatie en dit vraagt om een andere werkwijze en benadering.”

De andere aanleiding is de financiële situatie. MissieNederland ziet de inkomsten uit fondsenwerving en bijdragen van deelnemers gestaag teruglopen, ondanks extra inspanning. “Wij voorzien hier op de middellange termijn geen positieve verandering in”, aldus Veldwijk.

Verandering
De nieuwe organisatie blijft zich richten op Jeugd en Discipelschap, Zending, Gemeenschapsvorming, Eenheid en samenwerking. Nieuw is dat er capaciteit wordt vrijgemaakt om te investeren in Diaconaat Nederland en Organisatie Ontwikkeling voor het netwerk. Voor al deze aandachtsgebieden worden relatiemanagers aangesteld, die als belangrijkste taak hebben om over thema’s die daarin spelen contact te houden met de deelnemers en mooie initiatieven in Nederland en daarbuiten met elkaar te verbinden.

De ondersteunende functies binnen MissieNederland worden uitbesteed. Daarbij wordt onder meer gedacht aan administratie, fondsenwerving, ICT, opmaak en het organiseren van events. Het aantal fte daalt van 9,2 naar 6,7.

"Missie Nederland speelt een belangrijke rol als verbinder en inspirator voor missionaire initiatieven"

Pijnlijk, maar noodzakelijk
De reorganisatie is pijnlijk. Alle medewerkers hebben maandag jl. te horen gekregen dat hun functie is komen te vervallen. Zij kunnen in de komende weken intern solliciteren op een aantal nieuwe functies. In de praktijk zal er niet voor iedereen binnen de organisatie een nieuwe werkplek zijn. “Dit is een harde boodschap voor onze medewerkers, die zich jarenlang met hart en ziel voor MissieNederland hebben ingezet”, zegt Veldwijk.

De ingreep is ook noodzakelijk. Op de huidige voet doorgaan zou op langere termijn financieel onverantwoord zijn. “Dat willen we voorkomen, omdat we geloven én ervaren dat MissieNederland een belangrijke rol speelt in christelijk Nederland als verbinder, ondersteuner en inspirator voor missionaire initiatieven. We hebben voldoende financiële reserves om deze veranderingen verantwoord en zorgvuldig door te voeren. We verwachten eind juni deze reorganisatie te hebben doorgevoerd.”

Adri Veldwijk en Jan Wessels zijn door het bestuur benoemd als senior relatiemanagers. Daarbij zal Wessels zich vooral richten op de kerkelijke en internationale netwerken, en Veldwijk meer op organisaties in Nederland en contact met de overheid. Samen zijn ze eindverantwoordelijk en treden ze naar buiten op als Algemeen Secretaris en Zakelijk Directeur.

Bron: MissieNederland

Tip voor de redactie?

Of heb je een foutje gezien? Mail ons