GKV constateert onduidelijkheid over vrouwen in ambt

Onderzoek uitgevoerd in opdracht van het deputaatschap 'M/V in de kerk'

in Christelijk Nieuws

De Gereformeerde Kerken vrijgemaakt (GKV) kennen officieel geen vrouw in het ambt, maar vrouwen hebben toegang tot vrijwel alle taken. Dat concludeert een landelijk onderzoek van de GKV, zo meldt het Reformatorisch Dagblad. De onduidelijkheid over het ambt is nog groot, waardoor voortgaand gesprek nodig is.

Onduidelijkheid
Volgens het onderzoek nemen gemeenteleden steeds vaker taken over, die vroeger alleen door ouderlingen en diakenen werden uitgevoerd. Vrouwen zijn actief in pastoraat, catechese en dragen bij aan gemeentebreed beleid. Dit zijn taken met een vanouds sterk ambtelijk karakter. Slechts een klein deel van de taken blijft voorbehouden aan de kerkenraad. Dit levert vragen op over het karakter van het ambt: wat hoort wel binnen het ambt en wat niet?

Onderzoek
Het onderzoek werd uitgevoerd in opdracht van het deputaatschap 'M/V in de kerk'. In totaal zijn er 265 kerken benaderd. Een tweetal rapporten en een brochure zijn maandag openbaar gemaakt op de website. De komende tijd zal de GKV een gespreksronde organiseren in 25 plaatselijke kerken. Samen met de rapporten zal er volgend jaar een landelijke bespreking op de generale synode over dit onderwerp plaatsvinden.

Bron: Reformatorisch Dagblad

Tip: Lees ook de blog van Reinier Sonneveld: 'Mogen vrouwen de kerk leiden?'

Tip voor de redactie?

Of heb je een foutje gezien? Mail ons