Ds. René de Reuver wordt nieuwe gezicht Protestantse kerk

Nieuwe scriba begint op 15 juni voor termijn van vijf jaar

in Christelijk Nieuws

Dr. René de Reuver (1959) is door de generale synode benoemd tot scriba van de generale synode van de Protestantse Kerk in Nederland. Hij start op 15 juni 2016 met zijn functie. Op 19 juni vindt de kerkelijke bevestiging plaats. De Reuver is gekozen voor een termijn van vijf jaar.

'Gezicht van de PKN'
Volgens ds. Karin van den Broeke, preses van de generale synode, is “de scriba is het gezicht van de Protestantse Kerk in Nederland, zowel binnen de kerk als buiten. De scriba geeft geestelijk leiding aan de kerk en representeert de Protestantse Kerk in Nederland in kerkelijke en maatschappelijke verbanden.”

De Reuver is sinds 2008 predikant van de protestantse gemeente ’s-Gravenhage, wijkgemeente Marcuskerk. Hiervoor was hij predikant in Sebaldeburen (Gr.) en Boskoop. In 2004 promoveerde hij aan de Vrije Universiteit op een onderzoek naar de theologische waarde van kerkelijke eenheid en verscheidenheid. In 2012 verscheen zijn boek ‘Anders Verder’ over missionair kerk-zijn in een dynamische omgeving.

"Geloof is persoonlijk, maar nooit individueel"

Toespraak
In zijn kennismakingstoespraak gaf De Reuver aan dat ‘Samen’ een kernwoord voor hem is. “Geloof is persoonlijk, maar nooit individueel. Het verbindt een mens met God en met elkaar. De kerk is de geloofsgemeenschap die bestaat dankzij deze verbinding.”

De Reuver volgt dr. Arjan Plaisier op. Plaisier is sinds juni 2008 scriba van de generale synode van de Protestantse Kerk in Nederland. In juni 2016 is zijn termijn (twee keer vier jaar) afgelopen. Op vrijdag 10 juni 2016 neemt Plaisier afscheid.

Bron: PKN

Tip voor de redactie?

Of heb je een foutje gezien? Mail ons