7 visies over de terugkomst van Jezus

Wat betekent dat, uitzien naar Jezus’ komst?

in Geloven

Morgen wandelt koning Willem-Alexander door Zwolle tijdens Koningsdag. Tienduizenden mensen langs de route proberen een glimp van hem op te vangen. Christenen verwachten nog een andere Koning. Wat betekent dat, uitzien naar Jezus’ komst? Lees zeven reacties uit EO Visie: de Koning komt!

'Tekenen der tijden'
“Ik denk niet continu aan de komst van de Koning, maar wel elke dag. Al is het maar in mijn gebeden: ‘Uw koninkrijk kome’ betekent voor mij ten eerste: laat het verder gestalte krijgen in mijn leven, en ten tweede: kom gauw Heer, en vestig Uw Koninkrijk!
Als je voorzichtig water giet in een glas met alcohol, zal het water de alcohol helemaal uit het glas verdrijven. Zo zal de Koning alle onvrede, oorlog, onrecht, honger en alle verdriet geleidelijk uit Zijn rijk verdrijven. Als we op de tekenen der tijden letten, kan het niet lang meer duren...”

Willem Ouweneel is theoloog, schrijver en spreker

'Niet moe maar blij'
“We moeten, zegt Jezus, letten op de tekenen van de tijd die met Zijn wederkomst te maken hebben. Cynisme hierover is een groot wapen in de handen van de vijand, om ons geloof af te breken. Met alle heiligen bij Hem te zijn, van Hem te leren, geliefden weer te zien – het zet me aan om in mijn werkkamer alvast liederen te zingen. Dat wekt mij op tot een blije wandel met Jezus. Ben je moe van het wachten? Bestudeer de Bijbel, zing liederen over de toekomst en heilig je leven voor die grote dag. Dan word je niet moe maar blij!”

Feike ter Velde is voormalig radio- en tv-presentator van de EO

Hoop doet leven'
“Bijna dagelijks word ik geconfronteerd met onrecht en pijn. Dat heeft te maken met mijn werk voor de bescherming van het menselijk leven, tegen abortus en euthanasie. Als ik daarmee bezig ben, zie ik uit naar de komst van het Koninkrijk van recht en gerechtigheid.
Het feit dat Hij elk moment kan komen, is voor mij belangrijker dan speculeren over een datum. Maar ik denk dat we dichtbij zijn. Bij al het onrecht in de wereld is het een troost te weten dat de grote Koning alles recht gaat zetten. Hoop doet leven.”

Alex van Vuuren is directeur van Schreeuw om Leven

'Reikhalzend uitzien'
“Mijn evenwichtsorgaan is vijftien jaar geleden kapotgegaan door een val tijdens het schaatsen. Sinds die tijd draait de wereld om me heen en ben ik vaak misselijk. Vergelijk het met het gevoel na een ritje in de zweefmolen. Dit maakt mijn leven best zwaar en dus kijk ik reikhalzend uit naar de Koning. Ondanks mijn dieptepunten, ben ik toch vol geloof en blijdschap. Dat komt door Jezus!”

Ank Zeldenrust

'Jezus in levende lijve'
“Als mensen speculeren over wanneer de wederkomst zal zijn, dan denk ik: heeft dat zin? Jezus wist het niet eens. Vroeger was ik er bang voor en zag ik in elke donderwolk het naderende oordeel. Nu weet ik dat ik aan ‘de goede kant’ zit.”

Gerdien van Delft is kunstenaar en illustrator

'Bevrijd van ik-gerichtheid'
“Het zou oneerlijk zijn te zeggen dat ik elke dag stilsta bij Jezus’ wederkomst. Tegelijkertijd is het iets waar ik veel over nadenk en naar uitzie. Eindelijk de Vader zien en Hem kennen zoals Hij mij kent. Dat ontroert mij.
Er is veel onrecht. De hele schepping – mens, dier en natuur – wordt uitgebuit omwille van ik-gericht gewin. Ik voel me daardoor soms onmachtig en verlang ernaar dat Jezus ook mij bevrijdt van de ik-gerichtheid die zich in de hoeken van mijn hart verstopt.”

Tony Jurg werkt als ingenieur

'Burger van de hemel'
“Ik zie uit naar Jezus’ komst. Nu ben ik soms in een visioen reeds bij Jezus op de troon. Op zo’n moment lopen de tranen over mijn wangen. Dan ervaar ik dat ik een burger van de hemel ben. Maar straks is het realiteit, yes! Volgens mij beginnen we met een stevige hug.
Met het whiteboard ga ik de straat op. Ik bedenk een tekst of vraag en ga met mensen in gesprek op de markt, het station of in het winkelgebied. Ik wil de naam van Jezus, de Zoon van God, bekendmaken.”

Sjerp Zeldenrust is straatevangelist

Lees meer reacties in Visie nr. 17!

Tip voor de redactie?

Of heb je een foutje gezien? Mail ons