Theologische opleiding voor migrantenkerken

Ondertekening tijdens conferentie over de rol van de kerk

in Christelijk Nieuws

Op 21 maart wordt een samenwerkingsovereenkomst getekend tussen SKIN (Samen kerk in Nederland) en de Vrije Universiteit Amsterdam. Om voorgangers en kerkleiders van migrantenkerken beter toe te rusten is een eenjarige opleiding ontwikkeld. Rondom de opleiding wordt een expertise centrum opgericht: Het Centrum voor Migrantenkerken en Theologie.

Het is de bedoeling dat het eenjarige Post-Graduate programma per 1 september aanstaande van start gaat. Elke kerkleider die een opleiding op masterniveau heeft voltooid, kan zich voor deze studie aanmelden. Dat hoeft niet per se een theologische opleiding te zijn.

Gebleken behoefte
Peter Roelofsma, SKIN Coördinator voor deze opleiding, signaleert dat bij migrantenkerken een grote behoefte bestaat aan een gedegen theologische reflectie. Doordat de theologische vorming vaak dicht bij de kerken plaatsvindt, wordt deze vaak niet academisch erkend. De behoefte daaraan bestaat echter wel. In opdracht van SKIN (Samen Kerk in Nederland) is er een nieuwe opleiding ontwikkeld.
Deelnemende studenten kunnen niet alleen colleges volgen, ook kunnen zij terugvallen op studiemateriaal dat via e-learning toegankelijk is. Door deze ontwikkeling kunnen studenten in het buitenland op termijn deze studie ook volgen.

Conferentie
Na de ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst vindt  een conferentie plaats die door de betrokken organisaties wordt georganiseerd. Moses Alagbe, Nigeriaanse migrantenpastor in Nederland, Samuel Lee en Peter Roelofsma verzorgen korte presemtaties over de rol die de kerk in de Westerse samenleving kan spelen. Er is een Forum discussie met Simon Rirehena, Rien van der Toorn en SKIN voorzitter Rhoinde Mijnals Doth en het publiek.  Alagbe stelt vast dat de kerk in een terugtrekkende beweging in de maatschappij maakt, terwijl gelovigen vanuit hun geloof in Jezus Christus juist zoveel te bieden hebben. Over dit onderwerp bracht Alagbe vorig jaar een boek uit met de titel “The church is boring – if it is not Relevant.”

De Engelstalige conferentie is voor iedereen gratis te bezoeken. Aanmelden kan via Peter Roelofsma 

Tip voor de redactie?

Of heb je een foutje gezien? Mail ons