"Onze dag niet belangrijker dan die van anderen"

Predikant Rikko Voorberg blij met afschaffen Zondagswet

in Christelijk Nieuws

Minister Plasterk schaft op aandringen van een Kamermeerderheid de zondagswet uit 1953 af, maar dit doet hij niet met 'grote gretigheid'. In het EO Radio 1-programma 'Dit is de Dag' gaf Plasterk aan dat de afschaffing geen onderdeel is van een "grotere agenda om secularisatie per se door te zetten."

De zondagsrust is in Nederland wettelijk geregeld in de zondagswet. In de praktijk is de invulling aan gemeenten overgelaten. Plasterk:' De wet heeft een symbolische werking, die symboolfunctie kan van belang zijn. Maar ik zie ook het argument dat de wet op gespannen voet staat met het principe van de scheiding tussen kerk en staat’. De minister hecht eraan dat de zondagsrust goed beschermd kan blijven. In de praktijk zal er volgens hem niet veel veranderen.

Doorrennen
De Amsterdamse predikant Rikko Voorberg is blij met het afschaffen van de zondagswet. “We moeten zien te voorkomen dat we blijven doorrennen met z’n allen - maar niet door de machtsaanspraak van de christenheid die zich beroept op de traditie van West-Europa, die zegt dat onze dag belangrijker is dan die van anderen. Die schijn moet je niet eens willen wekken”.

Nederlandse traditie
Volgens Danielle Woestenberg, die namens de Katholieke kerk deelneemt aan het Interkerkelijk Contact in Overheidszaken, is het afschaffen van de wet weer “een stap in een agenda, waarin waarden uit de Nederlandse samenleving worden aangetast”. Woestenberg pleit voor het vasthouden aan de Nederlandse tradities en cultuur.

Veluwe
Plasterk heeft gemerkt dat er in het land duidelijk verschillend wordt gedacht over de wet. Van de gemeente Amsterdam kreeg hij bijvoorbeeld het verzoek om de wet zo snel mogelijk af te schaffen, terwijl gemeenten op de Veluwe juist het belang van de Zondagswet onderstreepten.

 

Bron: Dit is de Dag

Tip voor de redactie?

Of heb je een foutje gezien? Mail ons