Onbevangen zaaien

Otto de Bruijne kijkt naar schilderij Vincent van Gogh

in Geloven

Wat is dat, zaaien en vrucht dragen? Otto de Bruijne keek naar een schilderij van Vincent van Gogh en ontdekte een geheime boodschap: ‘Hij wist van een nog onzichtbare vrucht.’

Vincent van Gogh heeft er heel wat gemaakt: tekeningen en schilderijen van een zaaier. Het leek wel een obsessie, iets wat hem achtervolgde. Hij was zelf zaaier-evangelist geweest in de arme mijnstreek van Wallonië, de Borinage. Hij was vol passie en vereenzelvigde zich zo met die arme sloebers, dat het bestuur van de zendingsorganisatie besloot dat hij ongeschikt was. Hij werd ontslagen, 27 jaar oud.

In die crisis vroeg hij zich vertwijfeld af wat hij met zijn leven aan moest en besloot hij ‘de mensheid een souvenir van Gods schepping mee te geven’ in de vorm van tekeningen en schilderijen. Zaaien met beelden. Dag in dag uit hard werken. Onafgebroken zoeken naar lijnen, vormen, kleuren en beelden van weerbarstig leven en de bruisende schoonheid van het landschap. Hij gebruikte zijn gaven en talenten voor de volle honderd procent. Maar zag hij vruchten? Kreeg hij de erkenning, roem en eer waarop hij hoopte? Hij zaaide. Dag in dag uit. De vrucht was hoogstens de voldoening van de gewerkte dag. Of wist Vincent van een nog onzichtbare vrucht? 

Rijp koren
Het schilderij De Zaaier laat iets heel vreemds zien: de akker is leeg, er is geoogst en geploegd. Het zaad valt in de open voren. Hier en daar pikken zwarte kraaien zaad weg. De zaaier doet zijn werk.

Maar wat mij altijd heeft beziggehouden, is de achtergrond: de hoop van de opkomende zon en aan de horizon een veld vol rijp koren, dat wacht om geoogst te worden. Ik ben geen boer, maar ik vraag mij af welk gewas zo rijp op het veld staat, terwijl de boer alweer het volgende gewas zaait.

Ik denk dat Vincent een boodschap vertelt: de zaaier loopt met de rug naar de oogst achter hem. Voor hem niets dan de geploegde akker. Hij doet trouw en vertrouwend zijn werk, zonder te zien wat er achter hem al rijpt. Hij vertrouwt de Schepper voor zon en regen, warmte en kou. 

Geloven in de oogst
Roland Holst schreef de prachtige woorden in het beroemde gedicht De Ploeger: ‘Ik zal de halmen niet meer zien; noch binden ooit de volle schoven, maar doe mij in den oogst geloven; waarvoor ik dien...’ Onverstoorbaar, onbevangen en vertrouwend doorgaan omdat je gelooft in een oogst. Rotsvast geloven dat er ooit vruchten zullen zijn. Dat betekent dat de toekomstige vrucht vandaag haar vruchten afwerpt: het houdt je aan de gang!

Bid mee voor Gewas en Arbeid. Laat hier je gebed achter. 

Gelijkenis
‘Zaai ’s morgens en ’s middags. Want je weet niet welk deel zal opkomen. Iemand die steeds op de wind let, zal nooit zaaien. En iemand die steeds op de wolken let of het niet gaat regenen, zal nooit maaien. Je weet niet waar de wind vandaan komt en waar hij naartoe gaat. En je weet niet hoe een kind groeit in de buik van zijn moeder. Zo weet je ook niet wat God aan het doen is.  Zaai ’s morgens en ’s middags. Want je weet niet welk deel zal opkomen’ (Prediker 11:4-6).

In de gelijkenis van de zaaier schetst Jezus ook zo’n beeld van een onbevangen zaaier: ‘een zaaier ging uit om te zaaien. Een deel van het zaad viel op de weg, in de berm, tussen de rotsen, in open aarde…’

De zaaier zaait. Hij weet niet welk deel zal opkomen. Hoeveel zaad zullen de kraaien wegpikken? Maar jij: zaai! Werk. Gebruik je gaven en talenten. ‘Gooi je brood uit op het water… en je zult het vinden na vele dagen’ (Prediker 11:1). En dan maar bidden dat God je werk gebruikt, vermenigvuldigt, zegent. ‘Bevestig het werk van onze handen,’ bidt Mozes in Psalm 90.

Winst en groei
Die onverstoorbare en onbevangen houding van ploegen en zaaien, wachten en vertrouwen, lijkt in onze tijd wat onnozel. Je moet strategisch plannen, efficiënt en effectief zijn. Onze arbeid moet Het Heilig Doel dienen: Winst en Groei.

Hoe anders is het beeld van de zaaier, de ploeger, de meester en de gezel, de ambachtsman of -vrouw. In een driehoek van ambachtelijk meesterschap, standvastige arbeid en gebed om Gods zegen, hebben generaties hun dagelijks brood verdiend. Is dat dromen van een tijd die voorgoed voorbij is? In onze 24/7-ratrace moet je wel een held zijn om die driehoek weer terug te vinden en in balans te houden.

Maar er lijkt zich een kentering af te tekenen: veel mensen zoeken opnieuw naar evenwicht tussen arbeid en rust, verdienen en vertrouwen, eigen inzet en verbinding met anderen, winst en duurzaamheid, bedrijf en samenleving, kwaliteit en kwantiteit.

De zaaiers van Prediker en Vincent, de ploeger van Roland Holst, ze hebben iets met elkaar gemeen: onverstoorbaar, onbevangen, vertrouwend op een zekere oogst werken zij biddend. Dat is de vrucht van biddend werken.

Door Otto de Bruijne
Bron: EO Visie

Tip voor de redactie?

Of heb je een foutje gezien? Mail ons