NBG adviseert over uitspraak bijbelse namen

Hoe spreek je bijbelse namen uit?

in Geloven

Het Nederlands Bijbelgenootschap (NBG) komt met een klemtoon-advies voor namen uit de Bijbel. Een interessant advies, want binnen kerkelijk Nederland is dat altijd een twistpunt: waarom spreekt de dominee dat zo uit? In samenwerking met het Meertens Instituut werd een advieslijst opgesteld, met daarin de meest gebruikelijke uitspraak van 3500 bijbelse namen.

Klemtoonadvies

Op debijbel.nl kunnen bijbellezers het klemtoonadvies raadplegen, wanneer zij kiezen voor De Nieuwe Bijbelvertaling (NBV). Het klemtoonadvies kan in de lopende tekst worden weergeven, en die kun je vervolgens ook uitprinten. Zo wordt digitaal aangesloten bij een oude traditie van bijbeledities met klemtoontekens.

Publieksonderzoek

Als basis voor het advies geldt een uitgebreid publieksonderzoek, opgestart in 2011 in samenwerking met het Meertens Instituut. In dit onderzoek is aan bijbellezers gevraagd de klemtoon aan te geven in verschillende namen die voorkomen in de NBV, inclusief de deuterocanonieke boeken. In totaal hebben ongeveer 1800 deelnemers  aan het onderzoek meegewerkt. Uitgangspunt in het advies was de praktijk.

Geleerden en bijbelwetenschappers

In een aantal gevallen is echter gekozen voor de uitspraakpraktijk onder geleerden en bijbelwetenschappers. Het klemtoononderzoek heeft ook duidelijk aangetoond dat er verschillende uitspraaktradities bestaan, en dat er soms geen norm aan te wijzen is. Het NBG geeft dus, op grond van een consensusmodel, een advies.

Bron: Debijbel.nl

Tip voor de redactie?

Of heb je een foutje gezien? Mail ons