Meerderheid raad voor opvang vluchtelingen in Delft

Raad van Kerken Delft roept op om barmhartig te zijn

in Christelijk Nieuws

In Delft vond gisteravond een vergadering plaats over de opvang van vluchtelingen. Een meerderheid van de gemeenteraad ging akkoord, waardoor de opvang van vluchtelingen door gaat. “Wij hebben als gemeente de taak om statushouders op te vangen, dat is niet iets waarin je kunt kiezen”, zei wethouder De Prez.

Iedereen uit Delft kon inspreken tijdens de vergadering. In tegenstelling tot veel andere vergaderingen over dit onderwerp in Nederland was er geen sprake van onrust of protesten. Insprekers pleitten voor een ruimhartige opvang van vluchtelingen.

Barmhartig
Eén van de insprekers was dominee Arnold Vroomans, die sprak namens alle Delftse kerken. “Ik geloof dat God barmhartig is voor mij, dus het minste wat ik kan doen, is barmhartig zijn voor een ander.” zei hij namens de Raad van Kerken in Delft. 

Definitief besluit
Het voorstel om 400.000 euro vrij te maken voor de opvang van vluchtelingen met een verblijfstatus kon op steun rekenen, maar een aantal partijen wil nog een financiële onderbouwing zien. In de gemeenteraad van 31 maart volgt een definitief besluit.

Tip voor de redactie?

Of heb je een foutje gezien? Mail ons