‘Meer christenen onder immigranten dan moslims’

Blogger concludeert op basis van koppeling bestanden CBS en PEW

in Christelijk Nieuws

Hooguit een kwart van de eerste generatie immigranten die in de periode 1996 tot en met 2014 naar Nederland kwamen is moslim. Een veel groter deel, meer dan de helft van de immigranten is christen. Dat schrijft blogger Flip van Dyke, op basis van een koppeling van de bestanden van het CBS en het Amerikaanse onderzoeksinstituut PEW.

Minderheid immigreert
Van Dyke is er bij zijn conclusie van uitgegaan dat immigranten zich in vergelijkbare verhoudingen tot een religieuze groepering rekenen als in het herkomstland. Hierbij maakt hij echter de volgende kanttekening: "Uit veel moslimlanden (ten minste 50% van de bevolking is moslim) vertrekken nu juist minderheden. Vandaar dat onder bijvoorbeeld Iraniërs in ons land slechts 40% moslim is, terwijl dat in Iran meer dan 99% is”, aldus Van Dyke.

Laatste jaren
In de laatste negen jaar, tot en met 2014, is het aandeel christenen veel groter geworden en dat van moslims kleiner. Volgens Van Dyke waren er in deze periode maar liefst drie keer zoveel christenimmigranten dan moslims. In deze laatste periode was maar liefst 62% christen en slechts 19% moslim.

'Verchristalisering'
Van Dyke: “Van islamisering is dan ook geen sprake, wel van verchristalisering, naar dat is geloof ik geen geldig woord.”

Tip voor de redactie?

Of heb je een foutje gezien? Mail ons