'Helft van alle Nederlanders heeft The Passion gezien'

'God in Nederland'-onderzoek neemt The Passion onder de loep

in Geloven

Maar liefst de helft van alle Nederlanders heeft in de afgelopen vijf jaren minimaal één uitzending van The Passion gezien. Dit blijkt uit de nieuwste editie van het 'God in Nederland'-onderzoek. Niet alleen kerkleden keken, ook pakweg de helft van de ‘ongebonden gelovigen’ en ‘spirituelen’. Van de groep ‘seculieren’ keek ruim een derde.

“Dat The Passion hoge kijkcijfers haalt, was al langer bekend. Maar zoom je in op de waardering van het evenement in ons onderzoek, dan stuit je op interessante verschillen,” zegt religiewetenschapper dr. Joantine Berghuijs. Met collega Ton Bernts werkte zij mee aan deze editie van het groot tienjaarlijks onderzoek naar gelovig en ongelovig Nederland.

Wat zijn die verschillen?
“We hebben mensen gevraagd of The Passion hun eigen geloof versterkt en of de uitzending nieuwsgierig maakt naar het christelijk geloof. We ontdekten dat de groep kerkleden – met name binnen de kleine, protestantse kerken – de meeste waardering voor The Passion heeft, en het vaakst onderschrijft dat The Passion nieuwsgierig maakt naar het christelijk geloof. Dit laatste blijkt echter, wat de overige groepen betreft, niet uit de cijfers. Anderen waarderen het evenement ook en vinden het indrukwekkend, zónder dat zij een expliciete link leggen met – of interesse krijgen in – het christelijk geloof.”

Hoe passen deze bevindingen in de breedte van dit onderzoek?
The Passion past in de huidige belevingscultuur. waarin evenementen een belangrijke rol spelen. Wij hebben op dit punt hoge cijfers gemeten voor het ‘zich één voelen’ met andere Nederlanders rond grootschalige evenementen. Bij The Passionvoelt men zich verenigd rondom een diep ontroerend verhaal, dat wordt omlijst met aansprekende en bekende muziek. De cijfers geven niet aan dat mensen door The Passion massaal terug in de kerk zullen komen, maar wel dat het lijdensverhaal zeggingskracht heeft, en dat het waard is om met velen te worden gedeeld.”

Jullie rapport signaleert twee massieve trends. Allereerst een ‘wijkend’ christendom. Hoe ziet dat eruit?
“We zien dat het christendom wijkt van een dominante naar een meer marginale positie. Kerkleden vormen nu een kwart van de bevolking, en wij verwachten, voornamelijk op basis van het kerklidmaatschap van jongere generaties, dat het georganiseerde christendom zich op zeker moment zal stabiliseren op zo’n twintig procent, en bovengemiddeld orthodox zal zijn.”

De tweede hoofdtrend is ‘de belangrijke verandering van geloof zoals dat wordt beleefd door Nederlanders’. Wat bedoelen jullie daarmee?
“Vooral dat geloof voor mensen steeds meer een individuele zaak wordt. Voor velen heeft het bijvoorbeeld niet meer met kerkelijke betrokkenheid te maken. Men wil graag de vrijheid hebben om zelf naar waarheid en levenswijsheid te zoeken, en om daarbij – bijvoorbeeld – uit meerdere religieuze tradities te putten. Een kleine minderheid, veertien procent, gelooft in een persoonlijke God. Er zijn nu twee keer zoveel ietsisten, namelijk achtentwintig procent. In totaal gelooft tweeënveertig procent van de Nederlanders in ‘een God of hogere macht’.”

Wat kunnen kerken – en de EO – met jullie rapport?
“Zij moeten hun nieuwe positie bepalen in een sterk veranderend landschap. Dus: bestudeer de uitkomsten van dit onderzoek. En laat zien, zoals bijvoorbeeld The Passion en de pioniersplekken van de Protestantse Kerk doen, dat het christelijk geloof nog altijd kan bijdragen aan een stuk verdieping je leven. Mensen zijn blijvend op zoek naar verbondenheid en inspiratie, ook buiten de kerkmuren.”

N.a.v. ‘God in Nederland – 1966-2015’, Ton Bernts & Joantine Berghuijs, Ten Have, 224 blz., € 17,50.

Bron: EO-Visie

Tip voor de redactie?

Of heb je een foutje gezien? Mail ons