"Christenen Syrië en Irak ondergaan genocide"

Klaas van der Kamp over campagne 'Hoop voor kerk in Syrië en Irak'

in Christelijk Nieuws

In de afgelopen jaren zijn honderdduizenden christenen uit Syrië en Irak verdreven of vermoord. De Nederlandse Raad van Kerken is nu een actie voor de vervolgde kerk begonnen. “Als wij niets doen, is het in een paar jaar met de christelijke kerk in die regio gedaan.”

Het geweld in Syrië en Irak heeft grote gevolgen voor de kerk in deze landen. Veel christenen uit die regio worden bedreigd, zijn gedood, gevlucht of doken in omliggende landen onder. Er bestaan geen nauwkeurige getallen over het aantal christenen die dit lot ondergingen. Klaas van der Kamp, algemeen secretaris van de Nederlandse Raad van Kerken, schat in dat er van de 2½ miljoen christenen die in Syrië woonden nog minder dan een miljoen in dit land zijn overgebleven.

Genocide
Omdat minderheidsgroepen in Syrië en Irak bewust worden uitgeroeid, is er volgens Van der Kamp sprake van genocide. Christenen, Joden en andere minderheden worden systematisch gepest en vermoord. De Raad van kerken wil aan deze situatie ruchtbaarheid geven: “Als wij niets doen, is het in een paar jaar met de christelijke kerk in die regio gedaan.”

Bekendheid is nodig
In de afgelopen jaren heeft de Raad van Kerken zoveel informatie over de situatie van deze christenen gekregen, dat de werkelijkheid niet meer ontkend kan worden. De Raad van Kerken vraagt daarom aandacht voor de positie waarin zij zich bevinden. De Campagne 'Hoop voor de kerk in Syrië en Irak' draagt daar aan bij.  “Het mag niet zo zijn dat we over een paar jaar kunnen zeggen dat wij nooit geweten hebben wat er allemaal op het spel heeft gestaan.”

Gebed
Van der Kamp roept op om voor deze christenen te bidden: “Ik geloof in de kracht van het gebed.” Hij vindt ook dat wij hen moeten laten weten dat wij voor ze bidden. "Verder moeten wij geld geven voor hulpacties."

De campagne is volgens Klaas van der Kamp geslaagd wanneer de kerk in Syrië en Irak blijft bestaan, deze gezond floreert en wanneer men in vrijheid voor het geloof kan uitkomen.

Tip voor de redactie?

Of heb je een foutje gezien? Mail ons