Chinezen “maken” zelf levende muizen

Proef geslaagd: nieuwe vragen komen bovendrijven.

in Geloven

Chinese wetenschappers van de Nanjing Medical University beweren langs kunstmatige weg muizen te hebben gemaakt. Zij gebruikten hiervoor embryonale stamcellen van muisjes. De Chinezen denken dat het mogelijk is om deze techniek ook op mensen toe te passen.

Het was geen makkelijk proces om zaadcellen uit stamcellen van muizen te kweken. Voor de ontwikkeling van kunstmatig gekweekt sperma waren veel stappen nodig. Door middel van reageerbuisbevruchting werd uiteindelijk een aantal muizen geboren. De Chinezen zien deze ontwikkeling als een wetenschappelijke doorbraak en denken dat zij in de toekomst onvruchtbare mannen hoop kunnen bieden.

Ethische vragen
De directeur van de verantwoordelijke afdeling in het ziekenhuis waar de proef plaatsvond, ziet in dat er nog veel ethische vragen te beantwoorden zijn voordat de experimenten met menselijke cellen plaats kunnen vinden. Wanneer op kunstmatige manier menselijke zaadcellen en eicellen gekweekt kunnen worden, is het de vraag of dat veilig is. Het is niet duidelijk welke gevolgen dat kan hebben voor kinderen die hierdoor geboren worden. Het zelfde geldt voor hun nageslacht.

Onaanvaardbaar
Prof. Dr. Henk Jochemsen, Bijzonder hoogleraar Christelijke filosofie, WUR en van 1998-2010 bijzonder hoogleraar op Lindeboomleerstoel voor medische ethiek, VUmc, reageert terughoudend op de toepassing van deze techniek bij mensen. Vanwege de risico’s vindt hij het onaanvaardbaar om op deze manier gekweekte zaadcellen te gebruiken voor de voortplanting. Mocht de veiligheid bij deze methode wel gegarandeerd kunnen worden, dan zou deze volgens hem bij inseminatie van de eigen partner gebruikt mogen worden. Overigens vindt hij dat er al eerder op het gebied van menselijke voortplanting grenzen gesteld hadden moeten worden. “We hadden, aansluitend bij de orde van de schepping en van Gods woord, dichter bij de natuurlijke gang van zaken moeten blijven.”

Tip voor de redactie?

Of heb je een foutje gezien? Mail ons