Blije kerk in beeld

'Sporen van Gods koninkrijk in de kop van Friesland'

in Geloven

Maarten Boersema (29) is fotograaf én dominee in de gereformeerde kerk (vrijgemaakt) Blije-Holwerd. Sinds half 2014 verzamelt hij op Blijekerk.nl foto’s van het reilen en zeilen binnen zijn kerk in een uithoek van ons land.

‘Hoe God verdween uit Jorwerd’ is een bekende titel. Is God nog te vinden in de kop van Friesland?
“Volgens mij is God nooit weg geweest uit Jorwerd, en dat geldt ook voor de kop van Friesland. Natuurlijk is het wel zo dat ook hier de ontkerkelijking diepe sporen heeft getrokken. Zo waren er vroeger in Holwerd, Blije, Ferwert en Hallum afzonderlijke gereformeerde kerken (vrijgemaakt). Nu is er 'alleen' nog maar de gereformeerde kerk Blije-Holwerd (vrijgemaakt). Toch wil ik niet somberen, want ik zie ook tekenen van Gods koninkrijk. Ik denk dan bijvoorbeeld aan een sing-in, die afgelopen jaar in buitendijks gebied werd georganiseerd. Honderden inwoners kwamen bijeen om elkaar, maar vooral om God te ontmoeten en Hem groot te maken midden in zijn natuur. Iets van die sporen van Gods koninkrijk wil ik zichtbaar maken met het fotoproject Blije kerk.”

Fotograferen en preken. Heeft dat iets met elkaar te maken?
“Sociale fotografie heeft mijn voorliefde, dus fotografie waarbij de mens centraal staat. Nu staat in een preek niet de mens centraal, maar het Evangelie. Toch wil ik als dominee natuurlijk wel dat de boodschap landt. Om dat te bereiken gebruik ik geregeld beelden en heel soms ook foto's in mijn preken. Overigens ‘preek’ ik met het fotoproject Blije Kerk niet. De teksten bij de foto's zijn kort, omdat de beelden zelf maar moeten spreken. Wel wil ik laten zien wat geloven in het alledaagse leven kan betekenen.’

Wat is de charme van het werken op misschien wel een van de rustigste stukjes Nederland?
“Ik ben groot geworden in een stad (Apeldoorn). Een paar jaar geleden zou ik je voor gek verklaard hebben, wanneer je me had verteld dat ik ooit in een klein dorp in het noorden van het land zou gaan wonen. Maar dat had meer te maken met onwetendheid, dan dat het gegrond was. In voorbereiding op het seizoen 2015-2016 heb ik mezelf de vraag gesteld: wat is kenmerkend voor het leven op het platteland? Een van de antwoorden is dat je op het platteland meer bewust leeft met de seizoenen. Dat is ook een van de charmes.”

Bekijk hier een selectie van Maarten Boersema's mooiste beelden.

Tip voor de redactie?

Of heb je een foutje gezien? Mail ons