Bidden tegen terreur is beter dan vlagvertoon

"Niet religie, maar militaire interventie oorzaak aanslagen"

Waar sommige atheïsten de aanslagen zoals in Brussel aangrijpen om religie van alle ellende de schuld te geven, komt blogger Anton de Wit tot een andere conclusie: de haat van de meeste terroristen wordt niet zozeer gevoed door 'heilige teksten', maar door gewapende inmenging in een conflict. En daarom werkt het tonen van de driekleur of antwoorden met bommen juist averechts.

Ik bid voor Brussel.
Zonder veel woorden, want die heb ik niet. Ik bid voor de slachtoffers, voor de nabestaanden, en ja, ook voor de daders. Dat laatste zal misschien leiden tot onbegrip of afkeuring. Maar ik doe het toch.
Trouwens, al mijn bidden leidt tot onbegrip en afkeuring. Wie de hashtag #PrayForBrussels voert, mag zich hoeden voor kritiek. Bidden, tss! Wat schieten we daarmee op? Sterker, het is zelfs hoogst ongepast: een godsdienstig geïnspireerde aanslag met godsdienstigheid beantwoorden. Ja, het zijn gouden tijden voor de bekeerdriftige atheïsten. Zij doen niet aan deemoed, maar stoken de vuren van hun antigodsdienstige campagnes juist op dit soort momenten extra hoog op. Zie je nou waar religie toe leidt? Weg ermee!

Militant
Nou ja, laat ik het meteen wat nuanceren. Veruit de meeste atheïsten, zeg 99 procent, zijn heus heel fatsoenlijke mensen, brave belastingbetalende burgers, en geenszins militant. Het is jammer dat die ene luidruchtige procent het voor de rest verstiert.

Grillig
Vooropgesteld: ik wil mijn of andermans religie helemaal niet vrijpleiten. Toen we een paar maanden terug voor Parijs baden, heb ik al gezegd dat we onmogelijk vol kunnen houden dat religie slechts een bron van vrede en verzoening is. Religie is iets grilligs, ongrijpbaars, iets dat het beste en het slechtste uit mensen naar boven kan halen.

Zelfmoordaanslagen
Maar wat is nu werkelijk de rol van het geloof bij aanslagen als die in Brussel? Na ‘Parijs’ verscheen in het Amerikaanse tijdschrift The Nation een verhelderende analyse waarin onder meer de politicoloog Robert Pape aan het woord kwam. Hij en zijn collega’s van de Universiteit van Chicago onderzochten alle zelfmoordaanslagen die sinds 1980 gepleegd zijn, ruim 4.600.
De inzichten die zijn studie oplevert zijn het overdenken waard. Pape erkent dat religie een rol kan spelen, vooral bij het rekruteren van terroristen en het overwinnen van de doodsangst. Maar noodzakelijk is dat zeker niet: één van de bewegingen die de meeste zelfmoordaanslagen aller tijden op de naam hebben staan zijn de Tamil Tijgers, de seculiere marxistisch-nationalistische groepering uit Sri Lanka.Pape ziet een heel andere rode draad. “Wat 95 procent van alle zelfmoordaanslagen sinds 1980 met elkaar gemeen hebben, is niet religie, maar een specifieke strategische motivatie als reactie op een militaire interventie, vaak in het bijzonder een militaire bezetting van een territorium dat de terroristen als hun thuisland zien.”

Vlagvertoon
Dat geldt ook voor de aanslagen in Parijs en Brussel. De Belgische religie-duider en hoogleraar Rik Torfs benoemde dat ook op de dag van de aanslagen in het nieuwe TV-programma De Tafel van Tijs: "Terroristen zijn zelden briljante godgeleerden. Natuurlijk speelt religieuze een rol, maar dan meer als alibi."
We hoeven ons dus echt niet door boze atheïsten te laten vertellen dat bidden voor Brussel ongepast is. Welbeschouwd is het veel ongepaster om overal te wapperen met de nationale driekleur – die te projecteren op gebouwen, of in te stellen als profielfoto op Facebook. En het meest ongepast is het om nu te roepen om agressiever militair ingrijpen. Vlagvertoon en wapengekletter hebben nu net geleid tot deze gruwelijke aanslagen. Laten we liever antwoorden met volgehouden vertrouwen en naastenliefde, hoe moeilijk dat vandaag de dag ook is. Laten we liever antwoorden met gebed.

Tip voor de redactie?

Of heb je een foutje gezien? Mail ons