Werken aan je Godsvertrouwen

De basis van je leven

Je zelfvertrouwen wordt door allerlei factoren beïnvloed. Een stevige basis in je leven is daarbij heel belangrijk. Je vertrouwen in God zorgt daarvoor.

Hoe meer controle we over ons leven hebben, des te lekkerder we ons voelen, toch? Het is heel irritant dat je vaak helemaal geen controle over het leven hebt. Verlies je dan meteen je zelfvertrouwen? Mensen die hun zelfvertrouwen gekoppeld hebben aan de mate waarin zij hun leven op orde hebben, zullen in een groot gat vallen wanneer alles ineens in duigen valt. Je hebt gespaard, er komt een crisis en ineens heb je helemaal niets meer. Help!

Is het ook mogelijk om zelfvertrouwen te hebben zonder dat je je hele leven in kannen en kruiken hebt? Ja, dat kan. Wanneer jij vanuit een Godsvertrouwen leeft, zal je zelfvertrouwen onwankelbaar zijn. Want je weet: ‘of ik het nu de goede keuzes maak of toch onverhoopt de verkeerde, God laat mij niet los. Hij is erbij en Hij zal me leiden.’

3 tips om meer Godsvertrouwen te krijgen:

1. Je bent geliefd

Het is de hunkering van ieder mens: weten dat je geliefd bent. We zijn allemaal op de een of andere manier op zoek naar bevestiging en waardering. En dat is niet zo raar. We zijn als evenbeeld van God gemaakt. Het was de bedoeling dat we voor altijd in nauwe verbondenheid met onze Schepper zouden leven. Helaas verliep de geschiedenis anders…

De basis van elk zelfvertrouwen is je geliefd weten, ook wanneer je faalt of als je stomme dingen doet of hebt gedaan. God maakte jou naar zijn evenbeeld. Hij kent je door en door en Hij weet wat je nodig hebt. God is jouw Schepper en Hij heeft je in liefde gemaakt. In 1 Johannes 4:18a staat: ‘De liefde laat geen ruimte voor angst.’ God wil jou helemaal met zijn Vaderliefde vullen, zodat je niet (langer) bang hoeft te zijn.

Naast het feit dat God van je houdt, is het ook mooi om goede relaties met mensen om je heen op te bouwen, want in goede relaties met anderen kunnen we Gods liefde proeven. Deel liefde uit en je zult weer liefde terug ontvangen.

2. God voorziet

Of je nu geld nodig hebt, een opleiding, liefde, gezondheid, kracht, wijsheid… God kan je alles geven wat je nodig hebt. Wat je echt nodig hebt, zou weleens anders kunnen zijn dan dat wat je wilt hebben. Het kan bijvoorbeeld zijn dat je om gezondheid bidt, maar het niet ontvangt. En dat je daarentegen wel kracht, liefde of andere dingen ontvangt die je nodig hebt. Is God dan niet trouw? Toch wel! Hij weet beter wat jij nodig hebt dan jijzelf, omdat Hij het hele plan van jouw leven, de wereld en de geschiedenis kent. Jouw Godsvertrouwen zal groeien wanneer je leert om verder te kijken dan je neus lang is. God zegt: ‘Mijn plannen zijn niet jullie plannen, en jullie wegen zijn niet mijn wegen – spreekt de HEER. Want zo hoog als de hemel is boven de aarde, zo ver gaan mijn wegen jullie wegen te boven, en mijn plannen jullie plannen.’ (Jesaja: 55:8,9)

3. Leef in dankbaarheid

Een van de meest eenvoudige manieren om je Godsvertrouwen te laten groeien is om elke dag (minstens) drie dingen op te schrijven waar je dankbaar voor bent. Onze menselijke neiging is dat we kijken naar alles wat er niet is. God wil dat we daar doorheen leren kijken en dat ons op de dingen richten die er wel zijn. Dus: waar ben jij dankbaar voor? Zing een loflied voor God en voel hoe je hart volstroomt met liefde en vreugde, zelfs wanneer je omstandigheden te wensen overlaten… Weet je even niet hoe je dat moet doen? Lees Psalm 149 of een andere Psalm, net zo lang totdat Gods woorden je ziel gevuld hebben met zijn liefde.

Tekst: Carianne Ros

 

Tip voor de redactie?

Of heb je een foutje gezien? Mail ons