Nederlandse opleiding tot imam

Minister Bussemaker onderzoekt mogelijkheden

in Christelijk Nieuws

Minister Bussemaker (Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap) wil dat er opnieuw een HBO-opleiding komt om mensen op te leiden tot imam. Zij hoopt dat afgestudeerde imams een bijdrage kunnen leveren tegen radicalisering.

Tot drie jaar geleden kende Nederland een imam-opleiding. Deze werd aangeboden door Hogeschool In-Holland. Het aantal studenten was echter beperkt en het aantal studenten dat de opleiding succesvol afsloot was marginaal. De opleidingskosten waren daardoor relatief hoog. De opleiding had geen toen geen gunstige vooruitzichten en werd beëindigd.

Overleg
Tijdens een bijeenkomst die door de Vrije Universiteit samen met het contactorgaan Contactorgaan Moslims en Overheid (CMO) georganiseerd werd, spraken geestelijke leiders uit verschillende landen samen met een aantal jongeren over de vraag waar zij in de Nederlandse samenleving tegenaan lopen. In dit overleg is er ook gesproken over een opleiding om nieuwe imams op te leiden.

Imams tegen redicalisering
Minister Bussemaker is er een voorstander van dat er weer een Nederlandse opleiding tot islamitische geestelijke komt. Moskeebesturen hoeven dan geen imams meer uit het buitenland te laten komen. Imams die de Nederlandse samenleving kennen, kunnen volgens Bussemaker 'de ontwikkelingen in Nederland beter volgen en zijn in staat om de dialoog voeren'. Zij is van mening dat de nieuwe imams kunnen helpen om radicalisering tegen te gaan. Ook kunnen zij een rol vervullen bij de integratie van moslimjongeren.

Windesheim, Inholland en de Vrije Universiteit zijn inmiddels in gesprek over het opnieuw starten van de imam-opleiding. 

Bron: Parool en Trouw

Tip voor de redactie?

Of heb je een foutje gezien? Mail ons