Moslim wordt christen en sticht 50 kerken

Ziekte wordt keerpunt in zijn leven

in Christelijk Nieuws

Een moslim arts uit West-Bengalen in India kreeg kanker, riep Jezus aan en genas. Hij begon het evangelie te verspreiden. Velen kwamen tot bekering. Inmiddels heeft hij ongeveer 50 huisgemeenten gesticht.

Sanjay groeide als gelovige moslim op. Nadat bij hem vastgesteld werd dat hij kanker had, veranderde zijn leven ingrijpend. Toen hij bij het ziekenhuis voor een chemokuur aankwam, begon hij te huilen en riep hij de naam van Jezus aan. Hij geloofde alleen niet in Jezus. Toch kwam die naam voortdurend in zijn gedachten. Hij bad: “Ik ben zo zwak en ziek. Wilt u mij genezen?”

Langzaam aan begon Sanjay zich beter te voelen. Hij realiseerde zich dat er iets veranderd was. Toen hij voor testen naar het ziekenhuis terugging, bleek de kanker verdwenen te zijn. Hij was genezen.

Keerpunt met gevolgen
Sanjay was zich ervan bewust dat Jezus hem genezen had, gaf zijn leven aan Christus en liet zich dopen. Zijn familie wilde daarna niets meer van hem weten. Ook anderen begonnen zich tegen hem te keren. Hij bad God om bescherming en ging door om anderen van Christus te vertellen. Veel mensen die moslim waren, bekeerden zich. Met steun van een baptistengemeente heeft hij inmiddels bijna 50 huisgemeenten gesticht.

Weerstand neemt af
Hoe vaker Senjay gezegd werd zijn mond over Christus te houden, hoe krachtiger hij doorging. Zij zagen in dat hun pogingen om Senjay te laten zwijgen geen zin hadden. Hij was niet te stoppen. Mensen die zich eerst tegen hem keerden, brengen nu hun zieken naar hem toe en bieden hem excuses aan.

Sanjay is vastbesloten om zijn werk in de minst geëvangeliseerde regio’s ter wereld te blijven doen. “Elke dag wil ik voor mijn Heer leven en wil ik mijn werk voortzetten. Bid voor mij, zodat ik in de komende tijd méér kan doen.”  

Bron: journalchrétien

Tip voor de redactie?

Of heb je een foutje gezien? Mail ons