'Meer vechtscheidingen door nieuw huwelijksrecht'

Dijkgraaf: Huwelijk verdient krachtige steun van de wetgever

in Geloven

Wanneer je in Nederland 'ja, ik wil' zegt tegen de huwelijksambtenaar en je partner, dan trouw je standaard in gemeenschap van goederen. Een meerderheid in de Tweede Kamer wil het huwelijksrecht hierop gaan aanpassen. Trouwen in gemeenschap van goederen zou niet meer standaard moeten zijn. Wie dat nog wel wil zal dat bij de notaris moeten regelen, zoals het nu ook gaat bij huwelijkse voorwaarden.

PvdA, D66 en VVD stellen een 'beperkte gemeenschap van goederen' voor. Zo blijven de spullen die mensen hadden voor hun huwelijk, maar ook giften en erfenissen, voortaan privébezit. Het zou volgens de VVD bij een echtscheiding ook problemen kunnen voorkomen, over de verdeling van eigen spullen.

In "Dit is de dag" stelde Dijkgraaf echter dat het aantal vechtscheidingen in de nieuwe situatie juist zal toenemen.

De SGP ziet dan ook niets in het voorstel om de wettelijke gemeenschap van goederen te beperken. SGP-Tweede Kamerlid Elbert Dijkgraaf: ‘Het wetsvoorstel gaat er bij voorbaat vanuit dat het huwelijk wel op de klippen zal lopen. Het miskent de waarde van het huwelijk als hechte verbintenis voor levenslang. Het huwelijk is geen voorbereiding op een echtscheiding, maar een band voor het leven. Het merendeel van de huwelijken blijft gelukkig gewoon in stand. We moeten echtscheiding niet stimuleren, maar juist de randvoorwaarden voor een goed huwelijk scheppen. Het huwelijk verdient een krachtige steun van de wetgever.

Dijkgraaf: 'Er kunnen natuurlijk altijd redenen zijn om huwelijkse voorwaarden te maken, maar daarvan moeten we niet het wettelijke stelsel maken. De veronderstelde eenvoud blijkt echter een garantie voor administratieve chaos, zodat de partners alsnog naar de notaris moeten. Het wetsvoorstel suggereert dat partners tijdens hun huwelijk precies bijhouden hoe de geldstromen lopen. Dat is een grote fictie. Met deze individualisering heeft de SGP niets. In plaats van het recht van de sterkste als norm te nemen, kiest de SGP voor de duurzaamheid en een gezamenlijke band in lief en leed.’

Tip voor de redactie?

Of heb je een foutje gezien? Mail ons