Hoe denkt God over zelfdoding

Wim Grandia: "Je hoeft geen antwoorden te geven..."

in Geloven

Met gemiddeld vijf zelfdodingen per dag krijgen we er vroeg of laat allemaal mee te maken. Naast het verdriet en de verwarring is er ook vaak een schuldgevoel over wat je misschien (meer) had kunnen doen om dit te voorkomen. En dan de vraag waar hij of zij nu is en hoe God hier over denkt.

In de loop van de kerkgeschiedenis zijn daar uitspraken over gedaan alsof het onmogelijk is om dan nog in de hemel te komen. Zelfmoord werd zelfs als een misdaad aangemerkt. Eeuwenlang mochten deze mensen niet op een christelijke begraafplaats worden begraven.

Ja, natuurlijk gaat zelfmoord in tegen het zesde gebod dat we niet mogen doden. Maar gelukkig mogen we weten dat het wel of niet ontvangen van Gods overvloedige genade wordt bepaald door het geloof in de Here Jezus en dat er ook voor de zonde van zelfmoord vergeving is bij God.

Niet vergelijken
In de Bijbel lezen we hoe mensen als Saul en Judas een einde aan hun leven maken. Bij hen is er sprake van een volharden in zonde en zich heel bewust overgeven aan de machten van de duisternis. Maar dat kun je niet vergelijken met een situatie waarbij iemand zo is vastgelopen dat er maar één uitweg over lijkt te zijn. Wij geloven dat er bij God altijd hoop is en dat er voor Hem geen probleem te groot is.

Niet aan ons
Maar als je dit ook kwijt bent of als je geen levende relatie hebt met God? Het is niet aan ons om hierover te oordelen. Weet dat de uitweg die zelfmoord lijkt te bieden, nooit een weg is die Jezus ons wijst. Hij zegt dat Hij gekomen is om ons leven te geven en Jeremia profeteert dat God niet ons ongeluk, maar ons geluk voor ogen heeft. We mogen vertrouwen op God, die rechtvaardig is en bewogen over gebroken en vastgelopen mensen.
 
Veilige plek
Hoe we moeten omgaan met de nabestaanden, daar zijn we vaak wat verlegen mee. Soms wordt het onderwerp gemeden of worden er slechts wat oppervlakkige worden gesproken. Wat je wel kunt doen? Ga naast de ander staan. Benoem eerlijk wat er is gebeurd en wees een veilige plaats voor de ander om uit te huilen, van zich af te praten en om troost te vinden. Je hoeft geen antwoorden te geven, er zijn is al voldoende.

Wim Grandia

Wim Grandia
Wim Grandia werkte ruim 20 jaar bij de EO. Daarna werd hij voorganger bij de Jozua gemeente in Dordrecht. Enige tijd terug besloot hij om daarmee te stoppen en als zelfstandige verder te gaan. Hij coacht ondermeer voorgangers en mensen die actief betrokken zijn bij kerkelijke gemeenten. Zie ook grandia-cpw.nl.

Tip voor de redactie?

Of heb je een foutje gezien? Mail ons