Friese kerk koopt woning voor vluchtelingen

'Het is geen AZC met 500 vluchtelingen'

in Geloven

De kerkenraad van de protestantse kerk in de Friese dorpen Britswert, Wiuwert en Easterwierrum heeft een woning gekocht om deze te verhuren aan een vluchtelingengezin. “Dit is overzichtelijk, het is geen AZC met vijfhonderd vluchtelingen.”

Alle Jacob Bremer, voorzitter van de kerkenraad, vertelt hoe het idee is ontstaan: “Voormalig Omrop Fryslân-presentator Eelke Lok schreef in de Leeuwarder Courant dat als alle dorpen in Friesland – en dat zijn er zo’n 490 – één gezin in hun midden zouden opnemen, het vluchtelingenprobleem heel wat minder groot zou zijn. Een van onze kerkenraadsleden had dit gelezen en bracht dit in tijdens de vergadering.”

Was de kerkenraad enthousiast?
“Het werd met redelijk enthousiasme ontvangen. Al vrij snel kwamen we op het idee een woning te kopen en die aan te bieden voor huisvesting van vluchtelingen. We hebben gesprekken gevoerd met de burgerlijke gemeente en met Vluchtelingenwerk, en inmiddels hebben we een woning gekocht, schuin tegenover de kerk in Wiuwert. Op 1 mei krijgen we de sleutel en vanaf 1 juni is het huis beschikbaar.”

Hoe reageerden gemeenteleden op dit plan?
“We hebben geen wanklank gehoord. Veel mensen hebben gemaild of geappt dat ze het een super goed idee vinden en blij zijn dat we op deze manier iets voor vluchtelingen kunnen doen.”

Het zou mooi zijn als dit initiatief een vliegwieleffect heeft.

Alle Jacob Bremer, voorzitter van de kerkenraad

Zijn de buren van dit huis er ook blij mee?
“We hebben hen direct na de aankoop persoonlijk op de hoogte gebracht. Zij hadden wel vragen, maar waren over het algemeen positief. Ook dorpsbelang en de basisschool zijn inmiddels op de hoogte en vorige week is in de omliggende dorpen huis aan huis een brief bezorgd. Ik denk dat er maar weinig mensen op tegen zijn dat er een vluchtelingengezin in het dorp wordt opgevangen. Kijk, dit is overzichtelijk. Het is wat anders dan een AZC met vijfhonderd asielzoekers.”

Eén woning voor één gezin: is dat niet een druppel op de gloeiende plaat?
“Dat zou je kunnen zeggen. Maar we hopen dat dit als voorbeeld gaat dienen voor andere kerken, instanties of bedrijven. Het zou mooi zijn als dit initiatief een vliegwieleffect heeft.”

U gaat de woning verhuren. Is het vanuit diaconaal oogpunt niet logischer om vluchtelingen er gratis in te laten wonen?
“Daar hebben wij niet voor gekozen. Vluchtelingen met een status, zijn mensen die dezelfde rechten en plichten hebben als iedere andere Nederlander. Zij krijgen een uitkering en moeten daar net als iedereen hun bestaan van betalen. Als we hen gratis laten wonen, zou dat een scheef beeld opleveren.
We hebben ook bewust gekozen voor een koop- en niet voor een huurwoning. Anders zouden mensen die op de wachtlijst voor een huurwoning staan, kunnen zeggen dat vluchtelingen hun huizen inpikken. Dit huis stond al vijf jaar te koop. Kennelijk waren er geen andere geïnteresseerden.”

Tip voor de redactie?

Of heb je een foutje gezien? Mail ons