Wereldwijde christenvervolging neemt opnieuw toe

Open Doors maakt Ranglijst Christenvervolging 2016 bekend

in Christelijk Nieuws

Open Doors presenteert vandaag de Ranglijst Christenvervolging 2016. Noord-Korea staat voor de 14e keer op de eerste plaats, gevolgd door Irak en Eritrea. Opnieuw is de druk op christenen wereldwijd toegenomen. In gebieden waar extremisme onder moslims, boeddhisten en hindoes toeneemt, hebben christenen het extra moeilijk.

Evenals vorig jaar concluderen de onderzoekers van Open Doors dat christenvervolging wereldwijd toeneemt. Een land moet steeds hoger scoren voor het op de Ranglijst Christenvervolging verschijnt. Directeur Ruud Kraan: “Een land als Sri Lanka valt dit jaar van de ranglijst af. Niet omdat het daar beter gaat met de christenen, maar omdat christenvervolging in andere landen simpelweg nog heviger is. Om dezelfde reden zijn sommige landen gezakt op de ranglijst terwijl hun score gelijk is gebleven of zelfs iets hoger is dan vorig jaar.”

Open Doors registreerde 7.100 doden, 3.000 meer dan in 2014. Ook zijn er in 2015 meer dan 2.425 kerken beschadigd of vernietigd; twee keer zoveel als het jaar daarvoor. Kraan: “De werkelijke getallen liggen nog hoger, omdat het in sommige landen buitengewoon moeilijk is om incidenten te registreren. Denk aan Noord-Korea of Syrië.”

Nieuwe landen
Twee landen zijn nieuw op de ranglijst. Bahrein en Niger komen op respectievelijk de 48ste en 49ste plaats terecht. In zowel Bahrein als Niger is de groei van islamitisch extremisme de reden voor de notering op de ranglijst.

Trends
De onderzoekers signaleerden drie duidelijke trends. Als eerste een toename van vervolging in landen waar een centrale overheid ontbreekt of ernstig verzwakt is. Als tweede de toename van vervolging in Afrika, met name in de landen beneden de Sahara. Als derde de wereldwijde toename van religieus extremisme: radicalisering binnen verschillende godsdiensten leidt tot meer geweld en onderdrukking.

Klik om te vergroten

Centrale regering
In landen waar anarchie heerst en extremistische moslims strijden om de macht, neemt christenvervolging toe. Libië komt voor het eerst voor in de top-10 van de ranglijst. Ook Soedanese en Eritrese christenen die vluchten en in Libië komen, zijn hun leven niet zeker. Waar christenen uit Libië vorig jaar al meldden dat de angst toenam, is die trend alleen maar doorgezet.

De burgeroorlog in het volledig ontwrichte Syrië duurt al bijna vijf jaar voort. Ook daar oefenen IS en andere radicale groepen grote druk uit op de christelijke minderheid. Vluchten of de dood, dat is de keuze waarvoor veel christenen in Syrië gesteld worden. In Jemen zijn het Saudische leger en Houthi-rebellen slaags met elkaar. De Jemenitische overheid is gevlucht naar Saudi-Arabië. In gebieden die door het Saudische leger zijn bezet of bevrijd, worden christenen door lokale sjiitische moslims belaagd. Vanwege het ontbreken van de regering hebben radicale groeperingen meer vrijheid om christenen te onderdrukken. Irak is sinds de opkomst van IS verdeeld in drieën: het Koerdische, relatief veilige gedeelte, het territorium van IS en het sjiitische deel. In het Koerdische deel kan de kerk nog bestaan, maar worden moslims radicaler. In het sjiitische is het gevaarlijk voor de kerk om buiten hun eigen gebouw iets te organiseren.

,,Het baart ons zorgen dat steeds meer Afrikaanse landen te maken krijgen met christenvervolging''

Afrikaanse landen
“Het baart ons zorgen dat steeds meer Afrikaanse landen te maken krijgen met christenvervolging”, zegt directeur Ruud Kraan. “Zestien Afrikaanse landen staan nu op de lijst. Zeven ervan staan in de top-20.” In Nigeria vielen in 2015 de meeste doden door christenvervolging: maar liefst 4.000. De christenen waren onder andere slachtoffer van terreurorganisatie Boko Haram.

Een van de Afrikaanse landen waar christenvervolging het hardst stijgt is Eritrea. Het land gaat van plaats 9 naar plaats 3. Onderzoekers van Open Doors wijten die grote stijging aan de toename van het aantal geweldsincidenten tegen christenen. In Eritrea spelen drie aanjagers van vervolging een grote rol. Islamitisch extremisme is er vooral in de grensregio’s.

Daarnaast is er sprake van kerkelijke superioriteit. De Eritrees-Orthodoxe Kerk, die overigens zelf slachtoffer is van vervolging, accepteert christenen van andere denominaties niet. Dat leidt tot vervolging en verdrukking. De orthodoxe kerk wordt daarmee zelf een van de vervolgers. In Eritrea lijdt de kerk onder de dictatoriale paranoia van president Afewerki. Alles wat zich organiseert of zich openlijk uit, is een aantasting van zijn macht en moet bestraft worden. Ook slaan steeds meer Eritreeërs op de vlucht. Volgens een functionaris van de UNHCR in Italië, is 22 procent van de vluchtelingen die daar aankomt Eritreeër. In 2015 kwam de situatie van de Eritreeërs nog meer aan het licht, mede dankzij verhalen van vluchtelingen.

Religieus extremisme
In 35 van de 50 landen op de ranglijst is islamitisch extremisme de sterkste aanjager van vervolging. Pakistan stijgt van plaats 8 naar plaats 6. Door het islamitisch extremisme is het geweld tegen christenen heviger geworden. “Met die 35 landen hebben we het alleen nog maar over de islam. We registeren daarnaast ook een groei van religieus extremisme onder boeddhisten en hindoes”, zegt Kraan.

Waar in de jaren 70 in de islamitische wereld een snelle radicalisering plaatsvond, lijkt diezelfde ontwikkeling nu plaats te vinden in hindoeistische en boeddhistische landen. De kerk groeit, evenals de intolerantie naar de kerk. Het aantal christenen in India is in twintig jaar verdubbeld tot ruim zestig miljoen.

Sinds in 2014 de Bharatiya Janata Partij in India aan de macht is, neemt het hindoeïstisch extremisme toe. Open Doors registreert steeds meer incidenten waarin radicale hindoes zich tegen christenen en de kerk keren. In 2015 deden zich gemiddeld drie tot vier incidenten per week voor. Zorgwekkend is dat veel radicalen niet hoeven boeten voor hun daden. De meerderheid van de christenen in India maakt zich daarom zorgen over de toekomst. Open Doors verwacht dat het aantal geweldsincidenten de komende jaren blijft toenemen.

,,Dat christenvervolging opnieuw wereldwijd toeneemt is zorgwekkend''

Niet alleen in India neemt Open Doors een toename van de druk op christenen waar. In Birma vervolgen radicaliserende boeddhisten de christenen. Vooral etnische Birmezen die zich tot het christendom bekeren, worden door de Birmese gemeenschap buitengesloten. Om populair te blijven bij radicale boeddhisten, voerde de Birmese overheid in augustus 2015 een anti-bekeringswet in. Ook het geweld tegen christenen in Birma (Myanmar) nam in 2015 licht toe.


Groei

Vervolging neemt wereldwijd toe. “Wij willen en moeten daar op inspelen. Daarom moeten we onze activiteiten in landen waar christenen worden vervolgd, uitbreiden. Om dat goed te doen, is de komende drie jaar een internationale groei van 20 procent nodig. Hierin zijn we afhankelijk van onze donateurs”, zegt Kraan.

“Dat christenvervolging opnieuw wereldwijd toeneemt is zorgwekkend”, vervolgt hij. “We roepen christenen in Nederland en Vlaanderen daarom ook op: wees wakker. We kunnen vervolgde christenen steunen. Door bijvoorbeeld traumahulp of juridische bijstand. Maar bid vooral voor wie niet in vrijheid kan geloven.”

Open Doors
Open Doors stelt jaarlijks de Ranglijst Christenvervolging samen om in kaart te brengen waar christenen in de wereld het zwaarst worden vervolgd om hun geloof. Meer informatie over de Ranglijst Christenvervolging is te vinden op www.opendoors.nl/ranglijst.

Tip voor de redactie?

Of heb je een foutje gezien? Mail ons