Welkom, kerk van het vliegend Spaghettimonster!

Lessen uit de christelijke traditie voor een nieuwe religieuze stroming

Sinds deze week is Nederland een officiële religie rijker: de kerk van het Vliegend Spaghettimonster werd erkend door de Kamer van Koophandel als religieuze stroming. Anton de Wit heet de nieuwe 'kerk' van harte welkom in het gelovige circuit. Op termijn ziet hij zelfs kansen voor een 'oecumenisch gesprek'.

De kerk van het vliegend spaghettimonster is officieel erkend. Dat wil zeggen: is – na aanvankelijke weigerig – eindelijk toch ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Een belangrijke stap voor elke godsdienst; zoals je weet heeft het christendom ook lang bot gevangen, tot keizer Constantijn het christendom officieel inschreef in het KvK-register van Milaan, in het jaar onzes Heren 313. En de Islam heeft het nog moeilijker gehad, omdat Mohammed van geloofswege weigerde afgebeeld te worden op de pasfoto voor het benodigde paspoort. Afijn, daar kan die knul van de pastafari-kerk nu over meepraten, want die mag ook al niet met een vergiet als religieus hoofddeksel op de foto. Altijd hetzelfde gelazer, met die antireligieuze staatsinstanties.

,,Met het meeste dat deze kerk predikt kan ik het zelfs goed eens zijn''

Christenhartje
Ik moet zeggen: ik ben wel blij met de erkenning van de kerk van het vliegend spaghettimonster. Welkom bij de club, jongens. Ik dacht aanvankelijk dat het een groepje grapjassen betrof die er slechts op uit waren om georganiseerde religie op de hak te nemen. Dus ik hield mijn tere christenhartje vast toen ik hun website ging bezoeken. Maar heus, het valt allemaal reuze mee. Mijn toch bovengemiddeld lange tenen bleven onbetrapt, mijn o zo breekbare religieuze gevoelens bleven ongebroken.

Liever niet
Zo ze al een religie op de hak nemen, dan is het toch in elk geval niet de mijne (en ik zou niet weten welke wel). Met het meeste dat deze kerk predikt kan ik het zelfs goed eens zijn. Geboden hebben ze niet, wel ‘liever nietjes’. Zo worden wij opgeroepen ‘liever niet’ te doen alsof wij heiliger zijn dan een ander, andersgelovigen te onderdrukken of vermoorden, rond te bazuinen dat onze god met ons praat, enzovoort. Laten dat nou allemaal dingen zijn waar binnen mijn eigen religieuze traditie inderdaad ook de wenkbrauw voor wordt opgetrokken.

Gebedshuizen
Nog zo één: liever geen gebedshuizen bouwen die multimiljoenen kosten als dat geld beter aan de bestrijding van armoede en ziekte kan worden besteed. Helemaal mee eens! Mijn kerk heeft weliswaar vele mooie gebedshuizen gebouwd in de wereld, maar heeft daarmee juist ook altijd het materiële en geestelijke welzijn van de gehele gemeenschap voor ogen gehad. Bovendien is het nooit ten koste gegaan van de zorg voor de armen en zieken, want nog altijd is er geen organisatie in de wereld die zo veel voor die toch vrij moeilijke doelgroep betekent. Als ik zo vrij mag zijn: op dat vlak kan de zeer gewaardeerde kerk van het vliegend spaghettimonster ook nog best het nodige van óns leren.

,,Veel van de ‘liever nietjes’ zijn onmiskenbaar christelijk geïnspireerd''

Twitsten en schisma's
Hoe dan ook: ik zie dus vooral dat we ontzettend veel waarden delen. Veel van de ‘liever nietjes’ zijn onmiskenbaar christelijk geïnspireerd, al verwoorden ze ze soms wat onhandig of vrijblijvend. Maar hé, het is een jong geloof, geef die lieve jongens en meisjes ook effe een jaar of tweeduizend om de zaakjes op orde te brengen. Ik hoop dat ze het volhouden, en dat hen de turbulentie bespaard blijft die wij maar al te vaak hebben moeten ervaren. Zoals twisten en schisma’s – dat straks de bolognesen, de napolitanen en de carbonaren elkaar de tent uitvechten, en dat je binnen elke stroming ook weer een polarisatie ziet tussen de rekkelijken (die zweren bij gekookte pasta) en de preciezen (die dogmatisch volhouden aan starre ongekookte slierten).

Glutenallergie
Maar laten we ze welwillend alle kansen geven. Ik zou zeggen: kom maar op! Maak, zo lang het nog kan, gebruik van het recht op bijzonder onderwijs, en sticht een pastafarische school – ik zal mijn kinderen er met een gerust hart heenbrengen. Of begin een ziekenhuis; door zulke ruimdenkende dokters en verpleegsters zal ik me vol vertrouwen onder narcose laten brengen. Ook verheug ik me op de komst van de eerste pastafarische voedselbank – denk wel aan de mensen met glutenallergie, hè?

Oecumene
Lieve pastafari’s, ik ben kortom zeer benieuwd naar al jullie goede werken ter bestrijding van alle denkbare materiële en immateriële noden. Dus bring it on, baby. Tegen de tijd dat jullie geloof meer is dan een KvK-nummer, kunnen we ook eens over oecumene gaan praten. Als teken van mijn goede wil, groet ik jullie alvast hartelijk met een vergiet op mijn hoofd.

Tip voor de redactie?

Of heb je een foutje gezien? Mail ons