Welke dromen heb jij in je hart?

5 tips om echt iets te veranderen in 2016

Het begin van het nieuwe jaar heeft voor veel mensen iets magisch. Een nieuw jaar met nieuwe kansen ligt voor je. Al je slechte gewoontes laat je achter en je begint vol goede moed met alle goede voornemens die op je lijstje staan. Maar wist je dat de meeste goede voornemens na een week alweer vergeten zijn?

Als je je op 21 januari nog steeds aan je goede voornemens houdt, dan ben je echt een held! Helaas zegt het woord ‘voornemen’ al genoeg. Een voornemen is een ‘intentie om iets te gaan doen’, oftewel je wílt iets gaan doen, maar of je het ook echt gáát doen, daar zegt een voornemen niets over. En dus kun je jarenlang dezelfde voornemens hebben, zonder ooit maar één stap in de goede richting te zetten. Maar dit jaar wordt het anders:

1. Bid voor de juiste goede voornemens

De meeste goede voornemens zijn vooral gericht op de dingen we zelf willen bereiken of veranderen. Op zich is daar niets mis mee, omdat we erdoor kunnen groeien en omdat nieuwe goede gewoontes helpen om de ballast uit ons leven op te ruimen. Maar heb je er eigenlijk al eens met God over gepraat? Of heb je je goede voornemens gewoon zelf bedacht zonder ervoor te bidden? Wat zijn de plannen die God voor jou voor ogen heeft dit jaar? Ten slotte zegt God dat Hij een plan met je leven heeft en dat Hij jouw geluk voor ogen heeft (Jeremia 29:11). Waarin zou Hij willen dat je verandert? Welke keuzes en prioriteiten zou Hij voor jou belangrijk vinden het komende jaar?

2. Luister naar de dromen in je hart

Als je bidt, gun jezelf dan ook om te dromen. Waar wil ik naartoe? Waar wil God mij hebben? Wat is Gods roeping voor mij en welke (korte en lange termijn) keuzes passen daarbij? Wat doe je in je droom of je ideale leven? God legt dromen in ieders hart. En die dromen werken als een kompas. Ze geven je een grote intrinsieke motivatie om de goede keuzes te maken, zodat je steeds een stapje dichter bij het verwezenlijken van die droom komt. Is dat egoïstisch? Nee, juist niet! Want het is God zelf die ons hart harder laat kloppen voor bepaalde mensen, projecten of onderwerpen. Hij wil graag dat jij je bezig houdt met het plan wat Hij voor jou heeft weggelegd. Maar als je niet luistert naar je hart, dan zul je nooit weten wat zijn plan of zijn roeping voor jou is.

3. Stel doelen en maak ze behapbaar

Zelf vind ik het altijd heel inspirerend om goede voornemens te bedenken, omdat het me helpt om dingen te veranderen of te verbeteren in mijn leven. Maar tegelijkertijd weet ik dat als het goede voornemens blijven, ik er waarschijnlijk niet veel mee ga doen. Dus in plaats van goede voornemens op te schrijven, denk ik na over de doelen die ik wil bereiken het komende jaar. Ja, eerst bid ik ervoor – stap 1. Zijn mijn doelen ook Gods doelen? Het is namelijk belangrijk dat je achter Jezus aan wandelt, of naast Hem, maar in elk geval dat je niet voor Hem uit rent.

Dus: als je een groot doel heb bedacht, bedenk dan vervolgens welke kleine stappen je per dag/ per week/ per maand kunt zetten om dat doel te bereiken. Je bent misschien heel visionair ingesteld, maar zonder concrete handelingen gebeurt er helemaal niets.

4. Visualiseer

En ook in de Bijbel lees je hoe God allerlei vergezichten schetst. Als Hij bijvoorbeeld Abram roept, dan zegt Hij: ‘Ik zal je tot een groot volk maken…’ (Genesis 12:2). Maar Abram had op dat moment niet eens een zoon! En later maakt God het meer visueel voor hem: ‘Kijk eens naar de hemel en tel de sterren, als je dat kunt. Zo zal het ook zijn met jouw nakomelingen.’ (Genesis 15:5). Welke woorden heeft God (in het verleden) tot jou gesproken? Doe je trouw wat God je nu te doen gegeven heeft? Welke dromen heb jij in je hart? Neem eens de tijd om daar een duidelijker beeld van te schetsten, oftewel visualiseer je droom. Mensen die visualiseren en die het zichzelf gunnen om het gevoel op te roepen wat bij de droom past, zullen sneller geneigd zijn om die dromen ook echt te verwezenlijken.

5. Luister naar de Heilige Geest

Het is God zelf die je wil bijstaan om jouw goede voornemens, of liever gezegd zijn doelen voor jou, te bereiken. Hij wil dat we groeien. Hij geniet ervan wanneer we bewust met de tijd omgaan die Hij ons gegeven heeft. Moeten we dan elke dag maar doorjakkeren en zwoegen om ons aan die doelstellingen te houden? Nee! Hij wil dat wij rusten in de genade en in de liefde die Hij ons al gegeven heeft en dat we vanuit die rust en vrede op weg gaan. Dus visualiseer je droom, stippel de weg uit en dan: laat je verrassen! Want God heeft vaak zoveel grotere dromen voor ons, dan wij onszelf toestaan om te dromen. En zijn wegen kunnen zo anders lopen dan hoe wij het zelf bedacht hadden… (Jesaja 55:8).

Proost op 2016!

Auteur: Carianne Ros

Download hier het gratis werkboek over dit onderwerp

Tip voor de redactie?

Of heb je een foutje gezien? Mail ons